donderdag 22 maart 2012

Hoe gaat het met jou?

Enkele weken geleden hebben we op onze website een rondvraag gestart met als titel 'hoe gaat het met jou?'. Onze bedoeling was te peilen naar het welzijn op het werk van onze leden.
We hebben hierop een grote respons gekregen. 250 leden hebben het vragenformulier ingevuld.

De volledige resultaten kun je hier terugvinden.

Onze eerste 'beoordeling':
- Werken op de site wordt niet ervaren als 'dwingend'. Over het algemeen is men redelijk tevreden.
- Maar alles kan beter... voor zowat iedereen zijn er punten waar men gematigd of zeer ontevreden over is.
- Het is voor ons duidelijk dat er vanuit het beleid meer rekening moet gehouden worden met de mening en wensen van de werknemers. Onze indruk dat signalen vanuit de 'werkvloer' naar de leidinggevenden onvoldoende goed worden begrepen, wordt met deze rondvraag bevestigd.
- Er kan dus nog één en ander verbeteren willen we van de site een werkplek maken waar iedereen echt tevreden komt werken.
- De resultaten van deze rondvraag resulteren in nog meer vragen. Om precies te weten waarom mensen niet tevreden zijn, zullen we de komende maanden nog op zoek gaan naar preciesere oorzaken.

In de marge van deze rondvraag...
vragen wij ons af waarom rondvragen georganiseerd door BASF (bus en shift rondvraag bv) zoveel geld moeten kosten en zolang moeten duren alvorens er een resultaat kan meegedeeld worden.
En meer nog... waarom men de resultaten van deze rondvragen zo moelijk kan omzetten in een aangepast beleid. Zowel een optimalisering van de shift als van het personeelsvervoer lijkt moeilijk te liggen. Als vakbonden zijn we al enkele malen uitgenodigd om in beide thema's te discussiëren over aanpassingen die de werkgever als haalbaar beschouwt. Voor ons zijn dit, tot hiertoe, discussies over kleine wijzigingen die niet voldoen aan de fundamentele bekommernissen van jullie die uit de rondvragen zijn gekomen.
Om fundamentele verbeteringen te krijgen in zowel het shiftstelsel als in het personeelsvervoer zal er uit een ander (financieel)vaatje moeten getapt worden. Zolang men hiertoe onvoldoende bereid is... discussiëren  we verder met de werkgever en blijven we voorstellen doen. We zijn echter niet bereid om 'halve oplossingen' goed te keuren.