maandag 26 mei 2014

Opgelet: Laat je niet misglijden !

Vorige vrijdag heeft de werkgever een communicatie verstuurd rond stelsels van thuiswerk en glijtijd, deze laatste wordt vanaf 1 januari 2015 ingevoerd. Geen enkele politieke partij heeft voorbije weken zo’n misleidende informatie gegeven als de werkgever nu rond glijtijd. Wie enkel de mail leest kan veronderstellen dat men, in afspraak met de dienst, ervoor kan kiezen te komen werken tussen 6 en 9u en/of tussen 14u45 en 18u45. Zo is het mooi weergegeven in een tijdsbalk. Daar waar glijtijd is ingevoerd (bv Bayer) gebeurt het volgens dit eenvoudig principe. Echter niet op de TBE BASF…. maar daarvoor moet je doorklikken naar intranet.

Daar kom je twee nieuwe begrippen tegen: ‘spertijd’ en ‘eigen tijd’.
Spertijd is bedoeld om busgebruikers uit te sluiten. Doch ook anderen moeten opletten dat zij of vóór 7u31 binnenkomen of anders tot na 17u10 blijven. Je zal dus goed op de klok moeten kijken om tijdig binnen te komen en lang genoeg te blijven. Misbruiken en misverstanden zijn dan ook niet uitgesloten.
Een ander nieuw begrip is ‘eigen tijd’. Van fietsers die douchen, mensen die de krant lezen, een boterhammetje eten, een sigaretje roken,… wordt verwacht ‘eigen tijd’ in te geven. Het is logisch dat fietsers die zich willen douchen voor de arbeidstijd vroeger komen, daarvoor is geen nieuwe registratie nodig. De invoering van een nieuw begrip is er echter voor iedereen en zal de sfeer tussen collega’s niet verbeteren…

Het zal je daarom niet verwonderen dat wij als ABVV/BBTK ons niet kunnen vinden in deze modaliteiten. Wij hebben dan ook deze CAO niet goedgekeurd maar meerdere voorstellen gedaan om tot een beter en vooral transparanter systeem te komen. De werkgever en de collega’s van LBC en ACV vinden dit voorstel echter een goed stelsel en zijn hierover  tot een akkoord gekomen.

dinsdag 6 mei 2014

Logistieke 'dialoog' stand van zaken.

Op woensdag 30 april heeft de werkgever geantwoord op de vragen die wij gesteld hadden.
Je vindt deze via onderstaande link.
Let op: dit is geen letterlijke weergave van de antwoorden maar hoe wij die begrepen hebben.

Uiteraard hebben wij bedenkingen bij bepaalde antwoorden.
Voor ons moeten de planning en de organisatiestructuur wel degelijk als eerste worden verbeterd.
Wij zijn er van overtuigd dat dit een wezenlijke kostenbesparing kan realiseren.
Om die reden zullen wij daarover, ook dankzij informatie die wij van jullie krijgen, concrete voorstellen doen.
Voorstellen tot een verbeterde structuur zullen we, samen met de collega's van de andere vakbonden, brengen op een volgende vergadering.

Wij zijn van mening dat discussies over loonvergelijkingen niet aan de orde zijn.
De doelstelling van de werkgroep 'lagere loonkost en efficiëntere inzet medewerkers' is niet de onze.
Volgens ons kan een efficientere en competitievere logistieke werking enkel wanneer men 'slimmer' gaat werken en niet wanneer men goedkoper gaat werken.
Het is evident dat wij dan ook inzicht krijgen in de kostprijs van de logistiek in de prijs van het eindproduct.

antwoord op onze vragen