woensdag 21 december 2011

ABVV, ACV en ACLVB dienen stakingsaanzegging in.

Vanaf nu worden alle acties door de vakbond georganiseerd gedekt door een stakingsaanzegging.

De vakbonden van de openbare diensten hebben voor morgen donderdag 22 december in gemeenschappelijk front een intersectorale algemene staking afgekondigd.
Hierdoor zullen grote delen van het openbare leven (trein, tram, bus, haven, onderwijs, …) stil liggen.  De vakbonden van de openbare diensten trekken hiermee de strijd op gang tegen de regeringsmaatregelen die de gevolgen van de bankierscrisis afwentelen op de jongeren, ouderen, vrouwen en uitkeringsgerechtigden.  De vakbonden van de openbare diensten hebben de solidariteit gevraagd van de werknemers in de privé sectoren. 
Wij gaan niet alleen in op deze vraag maar we roepen  jullie actief op om aanstaande donderdag naar het Astridplein (Centraal Station) in Antwerpen te komen voor een manifestatie van de 3 vakbonden (opgelet : er zal geen of weinig openbaar vervoer rijden).  Als werknemers in privé-bedrijven worden wij namelijk ook getroffen door de asociale maatregelen die op een arrogante manier en zonder enig overleg door het parlement worden gejaagd.
Deze actie is, zoals alle syndicale acties tot en met 30 januari, gedekt door een algemene stakingsaanzegging (zie bijlage).  We roepen iedereen op om tegen 11 u naar het Astridplein te komen.
Werknemers die willen deelnemen aan de manifestatie of die uit solidariteit en verontwaardiging willen staken, zijn dus gedekt door een stakingsaanzegging en ontvangen een stakersvergoeding (€ 30).

Wij vragen uitdrukkelijk om ons te verwittigen indien je wenst deel te nemen aan deze betoging.

Opmerking:
Onze collega's van ACV/LBC communiceren mondeling naar hun leden dat 'indien men wenst te staken dit mogelijk is tot en met 30 januari'. Dit is volgens ons een foutieve interpretatie van de stakingsaanzegging. Enkel wanneer er door je vakbond een actie wordt gepland en waarvoor opgeroepen wordt hieraan deel te nemen kan een stakingsdag genomen worden (je krijgt hier dan ook een vergoeding voor). De stakingsaanzegging kan niet gebruikt worden om op individuele basis 'verlof' te nemen.

donderdag 15 december 2011

Regering: luisteren of staking !

de Regeringsmaatregelen om de crisis het hoofd te bieden, treffen in hoofdzaak de werkende klasse en de uitkeringsgerechtigden (bruggepensioneerden, gepensioneerden, werklozen, zieken, tijdskredieters, jongeren, ...).
Diegenen die de crisis hebben veroorzaakt blijven buiten schot of schuiven het factuur door naar de gewone werkmensen.  De banken hebben al aangekondigd dat ze hun tarieven zullen verhogen om hun (te) kleine bijdrage te betalen, deze week maakte het bazenblad Trends zelf bekend dat de grootste bedrijven amper belastingen betalen.

De arbeider betaalt de crisis dus 3 keer, nadat onze belastingen zijn gebruikt om de banken te redden, wordt op onze sociale zekerheid bespaard en dan moeten we onze bank nog eens meer gaan betalen.

Na de succesvolle betoging van 2 december kregen we bakken kritiek in de media : we moesten werken - allemaal samen - in plaats van te staken zodat ons land de besparingen die ons werden opgelegd door de Europese Unie, kan halen.  Samen werken zodat de banken nog eens kunnen gaan gokken om meer winsten te maken en de grootste bedrijven geen belastingen moeten betalen, zo kan je het vertalen.
Het ABVV gaat hiermee niet akkoord ! GENOEG IS GENOEG ! Wij eisen dat de vermogens en aandeelhouders ook betalen, wij hebben al genoeg ons best gedaan.
Di Rupo mag voor ons Premier blijven maar dan moeten de inspanningen eerlijk verdeeld worden.  Daarom eisen wij dat er opnieuw onderhandeld wordt over de Regeringsmaatregelen en dat Alexander en zijn blauwe bende inbindt !
Hierbij vind je het eisenbundel van de vakbonden en de breekpunten die we naar voor schuiven (klikken op de zin).  Indien er niet voldoende naar ons wordt geluisterd zal er op 30 januari 2012 een algemene 24uren staking zijn in alle sectoren en in alle bedrijven.

Op dinsdag 10 januari 2012 zal er in het ABVV Antwerpen een militantenvergadering doorgaan over de eisen en de staking, je kan hierop aanwezig zijn..
De inzet is hoog, je bent als ABVV-militant vanaf nu gemobiliseerd !

dinsdag 13 december 2011

Nee, wij surfen niet veel op porno.

In een artikel in Gazet van Antwerpen in de krant van 12 december wordt gemeld dat BASF werknemers tijdens de werkuren vaak surfen naar porno-sites en sociale netwerken. Dit bericht is absolute onzin en totaal uit de lucht gegrepen. Wij hebben onmiddelijk aan de directie gevraagd hierop te reageren omdat wij niet wensen dat de goede naam van onze leden te grabbel wordt gegooid met valse beschuldigingen.
Hierop is gereageerd met een gezamenlijk persbericht.
In bijlage.

maandag 5 december 2011

Het nieuwe regeerakkoord = meer werken.

Vorige vrijdag hebben we met een opvallend grote vertegenwoordiging van ABVV van onze site deelgenomen aan de betoging tegen het regeerakkoord in Brussel. Dank aan iedereen die is meegegaan.
De wijzigingen rond brugpensioen en tijdskrediet bv zijn immers veel groter dan sommigen misschien denken. Zeker voor ons: de nieuwe maatregelen gaan in bij CAO's die vanaf januari 2012 worden afgesloten. De onze dus!

Wat verandert er binnen enkele weken?
Brugpensioen:
Wordt nu 'werkloosheid met bedrijfstoeslag' genoemd, dit om duidelijk te maken dat men beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt wanneer een passende vacature wordt aangeboden.
- Leeftijd: vanaf 60 jaar (nu 58 jaar)
- Anciënniteit: 40 loopbaanjaren (nu 38 jaar)
- Halftijds brugpensioen: wordt afgeschaft

Tijdskrediet:
Men onderscheidt 2 vormen: gemotiveerd tijdskrediet (nu oa ouderschapsverlof en palliatieve zorgen) en niet-gemotiveerd tijdskrediet.
- Gemotiveerd tijdskrediet: max 3 jaar over het geheel van de loopbaan (ongeacht voltijds of deeltijds)
- Niet-gemotiveerd tijdskrediet: max 1 jaar voltijds equivalent.
                                                1/5 tijdskrediet is afgeschaft
- Tijdskrediet 'einde loopbaan': vanaf 55 jaar (nu 53 jaar) na een loopbaan van 25 jaar

(bovenstaande maatregelen gelden niet voor diegenen die nu reeds in brugpensioen of tijdskrediet zijn.
Het volledige regeerakkoord vind je hier)

Wij beseffen als ABVV dat deze maatregelen voor velen een koude douche zijn.
Wij hebben steeds brugpensioen en tijdskrediet verdedigd als vormen van humanisering van de arbeid.
Deze maatregelen zijn een stap achteruit, ook voor velen binnen de TBE van BASF.....
De sfeer wordt er niet beter op!

donderdag 1 december 2011

Overzicht syndicale activiteiten: november 2011.

Een kort verslagje van enkele actuele thema's van de voorbije maand vind je hier.
Je mag ons steeds contacteren voor meer informatie.