vrijdag 27 januari 2012

Hoeveel loonverlies bij een stakingsdag?


Heel even was er bij sommige ploegmedewerkers onduidelijkheid over het loonverlies bij een stakingsdag.

Wij hebben dit nagevraagd bij de personeelsdienst.

Iedere ploegmedewerker heeft hetzelfde loonverlies onafhankelijk van de shift waarin hij/zij staat tijdens een stakingsdag.
4 ploegen: uurloon x 8 + 40 %
3 ploegen: uurloon x 8 + 18,31 %
2 ploegen: uurloon x 8 + 10,43 %
interventiedienst: uurloon x 8 + 29,86 %

woensdag 25 januari 2012

NEEN aan fatalisme, kies voor solidariteit!

Een samenleving kan je veranderen. Maar niet alleen, en zeker niet door je op voorhand gewonnen te geven. Daarom roepen we op om op maandag 30 januari mee te staken.

Bij de acties in december hoorden wij dat deze te vroeg kwamen want het regeerakkoord was nog niet in uitvoering. De feiten bewijzen het omgekeerde, de acties werden te laat gevoerd.  Wij zullen ons geen tweede keer laten vangen. Nieuwe besparingen worden aangekondigd voor de maand februari. Men spreekt van meerdere miljarden euro en de indexering van de lonen en uitkeringen wordt nu al publiekelijk op tafel gelegd: indexsprongen, het niet toekennen van de voorziene indexering, zouden het nodige soelaas moeten brengen.

De inzet van deze staking gaat over duidelijke bijsturingen aan het regeerakkoord, een categorieke neen aan nieuwe besparingen op de kap van werknemers en uitkeringstrekkers, handen af van ons indexsysteem.

Kom en toon uw solidariteit op
30 januari
aan de poorten van BASF vanaf 5 uurwoensdag 18 januari 2012

TDI installatie gaat naar Ludwigshafen.

Op de ondernemingsraad van 17 januari is meegedeeld dat de geplande TDI installatie niet in Antwerpen maar in Ludwigshafen zal gebouwd worden. De preciese reden waarom deze beslissing is genomen kon men niet zeggen. Meestal zijn er verschillende redenen. Algauw wordt de loonkost aangevoerd als 'doorslaggevend argument'. Wij weten wel beter: regelgeving over vergunningen, mobiliteit en, niet te vergeten, subsidies van de overheid (=staatssteun) spelen vaak een grotere rol.
Meer info vind je op intranet van BASF en in de media.
Bijgevoegd: artikel Gazet van Antwerpen