donderdag 28 juli 2016

Resultaten evaluatie huidig stelsel van glijtijd.

Enkele weken geleden hebben we als ABVV/BBTK een kleine bevraging gedaan bij onze leden die nu reeds gebruikmaken van het huidige stelsel van glijtijd. (Ook niet leden konden participeren uiteraard.) Wij hebben 81 reacties binnen gekregen. De resultaten met alle opmerkingen vind je hier. Gezien de beperkte doelgroep zijn wij hier tevreden mee. Graag willen we dan ook iedereen danken die zijn mening heeft gegeven.
Alhoewel de resultaten enigszins voorspelbaar waren sterken zij ons in besprekingen met de werkgever om ook het nieuwe stelsel dat start op 1 januari verder te verbeteren.

Het is overduidelijk dat vooral de kerntijd wordt ervaren als het grootste negatieve punt. Ook de beperking in opname van plus-uren zet voor velen een domper op het stelsel. Bij een laatste bespreking op 14/7 hebben we de resultaten van de bevraging voorgelegd aan de werkgever. Op dit overleg heeft de werkgever aangekondigd eveneens een bevraging te gaan organiseren bij leidinggevenden. We zijn benieuwd naar hun bevindingen....
Wat er allemaal zal wijzigen in het nieuwe glijtijd stelsel kun je terug vinden op de CAO glijtijd 2016. Daarnaast zal door de werkgever nog een uitgebreide informatie gegeven worden in het najaar.

Alhoewel het glijtijd-stelsel duidelijk beter is dan het oude (er is bv geen sprake meer van spertijd, er kunnen meer uren per dag opgeboiuwd worden, enz) blijven er nog negatieve punten die in de toekomst zullen moeten aangepast worden. De modaliteiten voor 2017 zijn vastgelegd en de werkgever is vandaag niet bereid om hierin wijzigingen aan te brengen. Maar dat er in het glijtijd stelsel nog verbetering moet komen is duidelijk.
De kerntijd van 9 tot 14u45 blijft behouden. Volgens de werkgever is 'kerntijd' een wettelijke verplichting. Of dit correct is en of dit dan persé deze uren moeten zijn durven wij te betwijfelen. Wij zullen de vraag naar een verbetering van deze kerntijd meenemen naar een volgende CAO. Onze collega's van de groene zuil steunen ons hierin.
Ook de regel dat het niet mogelijk is om plus-uren op te nemen in een hele of halve dag is voor velen (ook voor ons) onbegrijpelijk. Aanvullen met andere 'verlofcontingenten' lijkt ons een administratieve complexiteit die nergens voor nodig is.