vrijdag 21 maart 2014

Oproep Europese Betoging 4 april in Brussel

Graag willen we je oproepen deel te nemen aan de Europese Betoging van VRIJDAG 4 APRIL in Brussel.

Waarom is betogen voor een socialer Europa nu, enkele maanden voor de verkiezingen, broodnodig?


LANGER WERKEN
LOONNORM VAN 0% BLOKKEERT STIJGING VAN DE MAANDLONEN
DE MIDDENKLASSE WORDT STEEDS ARMER
WERKLOOSHEID BIJ JONGEREN BLIJFT STIJGEN
VAKANTIEGELD EN OPZEGVERGOEDINGEN WORDEN MEER BELAST
OOK IN BELGIE WERKEN MENSEN VOOR 5 EURO/UUR
REGELS ROND SOCIAAL OVERLEG EN WELZIJN OP HET WERK WORDEN AFGEBOUWD

Dit alles is het gevolg van Europese richtlijnen die reeds eerder zijn ingevoerd of die binnenkort worden goedgekeurd. Het Europese beleid maakt het moeilijk voor iedereen die probeert door ‘gewoon te werken’ zich een redelijke levensstandaard te verschaffen. Deze richtlijnen worden door de Belgische en Vlaamse regering naadloos opgevolgd en in wetten omgezet. Het Europa van morgen wordt een Europa waarin een meerderheid van de bevolking moet inleveren en welstand zal verliezen. Het Europa van morgen is een Europa waarin het kapitaal nog meer dan vandaag hoogtij viert.

Alsof het nog niet erg genoeg is….
25% van de jongeren onder de 25 jaar in Vlaanderen is werkloosheid. Daarmee scoren we niet beter dan het Europees gemiddelde. Opvallend is ook dat steeds meer hoger opgeleiden geen werk vinden. Het liberale verhaal van ‘wie wil vindt automatisch werk’ klopt dus niet.
Ten gevolge van het verlengen van een wachttijd waarin pas afgestudeerden geen werkloosheidsuitkering krijgen is het aantal jongeren dat beroep moet doen op een leefloon tot 17% gestegen. Het is evident dat het groot aantal werklozen een enorme meerkost is voor de sociale zekerheid. Een betere arbeidsherverdeling, door arbeidsduurvermindering,  is de enige goede oplossing. Helaas kiezen de meeste partijen voor verdere besparing in de sociale zekerheid.


Alsof het nog niet erg genoeg is….
Profiteren vele bedrijven van een lagere levensstandaard in Oost-Europese landen om goedkope arbeidskrachten naar België te halen. De nieuwe Oost-Europese landen hebben de rol over genomen van de Noord-Afrikaanse landen 20 jaar geleden en van de kolonies 50 jaar geleden. Verdere uitbreiding van de Europese Unie zorgt telkens voor goedkopere arbeidskrachten. Poolse arbeiders die werken aan 8 euro/u worden nu reeds vervangen door mensen uit Wit-Rusland en Oekraïne. Ook in België zien we deze praktijken van soicale dumping en worden mensen tewerkgesteld aan lonen die lager zijn dan het wettelijk minimum. http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1804443/2014/03/03/Hoofdverdachten-sociale-dumping-We-dachten-correct-bezig-te-zijn.dhtm

Alsof het nog niet erg genoeg is….
Worden brugpensioenregelingen verder afgebouwd. De regering neemt (fiscale) maatregelen zodat stoppen met werken vóór 65 jaar financiële gevolgen heeft. Bovendien tellen periodes van brugpensioen en bepaalde vormen van tijdskrediet niet langer mee in de berekening van je pensioen. Maar ook de bijpassingen van werkgevers worden op verschillende bedrijven verminderd. De boodschap van regering en patronaat is duidelijk ‘mensen die niet werken zijn niet productief en moeten geactiveerd worden’. Welke plannen het VOKA nog in petto heeft vind je hier: http://www.tweeprocent.be/voorstel/de-regering-neemt-de-nodige-maatregelen-zodat-de-automatische-loonindexering-en-de#analyse

Alsof het nog niet erg genoeg is…..
Wil de Europese commissie alle sociale en veiligheidsregels die ooit zijn afgesproken herzien en reduceren (REFIT programma). Zo wenst men de regels rond blootstelling aan cancerogene producten af te zwakken. Ook wenst men de bevoegdheden van vakbonden in de deelstaten om te onderhandelen beperken. Onder de noemer van ‘gelijktrekken van arbeidsvoorwaarden in heel Europa’ krijgen we een achteruitgang niet enkel van afspraken rond loon en werktijden maar dus ook over veiligheid- en gezondheids-regels.
http://www.abvv.be/web/guest/news-nl/-/article/1993534/&p_l_id=10187

Alsof het nog niet erg genoeg is….
Worden er weinig of geen maatregelen genomen om fiscale fraude en witte boord criminaliteit tegen te gaan. 

Alsof het nog niet erg genoeg is….
Worden meer en meer collega’s die opkomen voor hun stakingsrecht gerechterlijk vervolgd en bedreigd met politie, waterkannonen en boetes.Praktisch:
Deze betoging in Brussel is gedekt door een stakingsaanzegging.
Concreet betekent dit dat mensen vanaf de nachtshift van donderdag 3 april en alle ploegen en dagdienst van vrijdag 4 april die willen deelnemen STA kunnen ingeven om hun afwezigheid te rechtvaardigen.
Alle deelnemers ontvangen een stakersvergoeding van 30 euro en een maaltijdvergoeding van 10 euro.
Wij vragen uitdrukkelijk om ons te verwittigen indien je wenst deel te nemen zodat wij deze vergoeding kunnen in orde brengen.

Vervoer naar Brussel met de trein.
Wij verzamelen met onze delegatie om 9u in de vertrekhal van het Centraal Station in Antwerpen.
(treintickets worden door ons voorzien)

WIJ HERINNEREN ER HIERBIJ AAN DAT VOETZOEKERS VERBODEN ZIJN OMWILLE VAN DE VEILIGHEID;
EVENEENS VRAGEN WE OM ALCOHOLGEBRUIK TE MATIGEN;

Affiche van deze betoging:
https://drive.google.com/file/d/0B8H1PPzHcbJodmljUDFPQW1UNjg/edit?usp=sharing

maandag 3 maart 2014

Referendum CAO

Het referendum over het ontwerpakkoord voor de CAO 2014-2015 voor werknemers en baremabedienden van BASF Antwerpen N.V., Solvin N.V., BASF Belgium Coordination Center , Styrolution Belgium N.V. en Eurochem Antwerpen N.V., zal doorgaan in B340/1 op:

Maandag   Dinsdag     Woensdag     Donderdag     Vrijdag
10/mrt        11/mrt         12/mrt           13/mrt           14/mrt
06h-18h    06h-18h      06h-18h         06h-18h       06h-12h
20h-01h    20h-01h                                               Telling


Alle medewerkers die aangesloten zijn bij één van de vakbonden kunnen hun stem uitbrengen.
Gelieve je badge mee te brengen.