zondag 26 februari 2012

Hoe gaat het met jou?

Graag willen we nogmaals de mening weten van onze leden.

Algemeen wensen we te weten hoe het met je gaat...
Maar zo'n algemene vraag is vaak moeilijk te beantwoorden. Om die reden hebben we een klein lijstje van vragen opgesteld.
We zouden het erg waarderen indien je even de tijd wil nemen om deze vragenlijst in te vullen en ons terug te bezorgen.

De resultaten van deze kleine rondvraag zullen voor ons een leidraad zijn in verdere besprekingen met de werkgever.
Volgens ons is er nog op vele vlakken verbetering mogelijk, maar we staan natuurlijk sterker wanneer we namens een grote groep van medewerkers kunnen spreken.
Gezien de grote respons die we steeds hebben gekregen op vorige bevragingen hopen we ook nu duidelijke standpunten te kunnen innemen.

Graag hadden we je mening gekregen vóór 15 maart.

Vul hier de enquete in.

vrijdag 24 februari 2012

Te veel is te veel !

In het kader van de Europese actiedag van 29 februari roepen we op deel te nemen aan de actie in Antwerpen.

Plaats: Leopoldplaats 8 | 2000 Antwerpen

Verzamelen om: 11u15

Start actie om: 11u30

Vermoedelijk einde: 12u30 à 13u00

 

Opzet

- Wat vandaag de Griekse bevolking overkomt kan morgen met iedereen gebeuren.

- 2 spandoeken met de slogan: “We zijn allemaal Grieken – Social justice for all”

- Plakkaten met slogans

- Griekse muziek en aangepaste animatie


Deze actie is gedekt door een stakingsaanzegging bij het VBO en de werkgeversfederaties. Deelnemers ontvangen een maaltijdvergoeding van €10 via de centrale.
In geval van loonverlies ontvangen ze ook een stakersvergoeding van €30.
vrijdag 17 februari 2012

Staking Loont ! wat is er gewijzigd aan het regeerakkoord sinds 30 januari?

Er is geen reden om euforisch te doen wanneer je de nieuwe regelingen rond tijdskrediet en (brug)pensioen bekijken. Toch zijn er sinds de nationale actiedag van 30 januari enkele verbeteringen aangebracht.

Bijzonderste verbeteringen zijn:
- landingsbaan vanaf 50 jaar blijft mogelijk voor mensen met een zwaar beroep (bv ploegenarbeid) dat tevens een knelpuntberoep is (bv procesoperator)
- brugpensioen blijft behouden op 58 jaar eveneens voor mensen met een zwaar beroep
- de jaren van brugpensioen blijven gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen

Meer informatie vind je hier.

Zijn deze maatregelen definitief? Heeft de regering onze boodschap nu begrepen? De boodschap die luidt: spreek de grote fortuinen aan, pak de fiscale fraude aan, schaf de notionele intrestaftrek af, investeer in sterke overheidsdiensten i.p.v. ze af te schaffen,.... maar haal het geld niet bij de werknemers!

In vele Europese landen zien we een afbouw van sociale rechten, een afname van de welvaart, een schrijnende toename van de armoede,... dit is en blijft voor ons onaanvaardbaar!!!

Om die reden zullen in alle Europese landen op 29 februari acties gevoerd worden aan de gebouwen van de nationale banken. Ook in Antwerpen zal er dus een militantenconcentratie zijn aan de nationale bank (frankrijklei). Meer informatie hierover volgt nog.

woensdag 1 februari 2012

Staking 30 januari 2012: succesvolle actie aan BASF.

De stakingsoproep voor de nationale staking van 30 januari is goed opgevolgd. Ongeveer 1/3 van onze leden heeft gestaakt. En zonder de actieve inzet van een aantal leden zou onze sensibiliseringsactie nooit gelukt zijn.
Al wie een beetje de politiek volgt weet heel goed dat de besparingsmaatregelen die reeds door de regering zijn genomen een weerslag zullen hebben op het leven van de velen werkenden en uitkeringsgerechtigden (o.a. (brug)pensioenen, tijdskrediet, zieken, werklozen,...).
Langer werken! Minder pensioen! Striktere regels voor tijdskrediet! Hogere kost voor leningen! ....  deze maatregelen zijn reeds genomen. En dan spreken onze neo-liberale bewindvoerders van Vlaanderen, België en Europa nu reeds over nog meer besparingen, wijzigingen van indexsysteem, bevriezing van de lonen, enz.
Daarmee volgen zij wat de patroonsorganisaties dicteren: optimaliseren van de winsten, afbouw van de overheidsmiddelen.
Kortom: op deze manier glijden we af naar een maatschappij waar steeds meer mensen in de armoede terecht zullen komen, waar welvaart nog enkel mogelijk is voor een zeer kleine groep van mensen.
Neen, zo'n wereld willen wij niet. Daartegen zullen we blijven reageren! Nu, en als het nodig is: morgen opnieuw!


Op 30 januari waren er geen files in België.
Op een normale werkdag staat er zo'n 150 km file.
De kostprijs hiervan is 250 miljoen euro/jaar.
De toename van de file wordt veroorzaakt door de vraag naar meer flexibiliteit op vraag van werkgevers.
Of dacht je dat iemand voor z'n plezier in een file gaat staan?