vrijdag 27 april 2012

Index aanpassing vanaf mei.


Het indexpeil voor de sector scheikunde (118,69) is overschreden.
Daardoor wordt het loon met 2% verhoogd vanaf mei 2012.
Een nieuwe loontabel zal volgende week op de website worden gezet.
Het volgende te bereiken indexpeil is 121,06 (= 118,69 x 1.02).

Deze stijging van de koopkracht zal nodig zijn nu de overheid opnieuw 5 à 6 miljard zal moeten ophoesten om Dexia 'te redden'. Dit bedrag komt bovenop de geplande besparing en zal m.a.w. door ons moeten betaald worden.


zaterdag 21 april 2012

ACV en ACLVB duelleren naar aanleiding van brief op ondernemingsraad.


Zowel op de website van ACLVB als op deze van ACV kun je lezen dat men het oneens is over een brief die door de secretaris van de ondernemingsraad 'namens alle vakbonden' is gebracht op de laatste ondernemingsraad. Waar gaat het over? En wat vinden wij ervan?

Naar aanleiding van de uitspraken van Dhr Bock (CEO van de BASF Groep) waarin deze mededeelde dat alle medewerkers zouden kunnen delen in de winst van de groep zijn er veel vragen gekomen, ook van onze leden. Eddy Michielsen (secretaris van de OR) heeft in maart aan de directie gevraagd of de werknemers in Antwerpen 'iets' mochten verwachten. Wouter De Geest (voorzitter van de OR) heeft hierop negatief geantwoord. Op de zitting van april heeft Eddy de vraag, in een brief namens alle vakbonden, de vraag herhaald.
Het ware natuurlijk beter geweest om een ontwerp van deze brief eerst te laten lezen door alle werknemersafgevaardigden van de ondernemingsraad in plaats van enkel naar de eigen leden te sturen. Misverstanden en wrevels hadden dan vermeden kunnen worden...

De vraag kan geïnterpreteerd worden als een vraag naar het verloningssysteem zoals gangbaar is in Ludwigshafen. Variabele verloning gekoppeld aan een factor die gebasserd is op de winsten van de groep. (Een factor die absoluut niet transparant is en die jaarlijks zorgt voor grote verschillen en eveneens zorgt voor ongelijke verdeling afhankelijk van de functie.)
Los van deze gangbare verloning in LU, los van de verloning in Antwerpen of elders ... is BASF niet geneigd om 'iets extra' te voorzien voor de 110.000 medewerkers. Dit standpunt is door de voorzitter op de laatste OR herhaald en is meegegeven dat, indien wij onze verloning graag willen koppelen aan de winst van de BASF groep, wij dit bij een volgende CAO onderhandeling kunnen bespreken.
Dit was uiteraard niet de bedoeling van de vraag van de werknemersafgevaardigden.

Als ABVV gaan ook wij niet bedelen naar een 'geschenkje'. Het is de gever die bepaalt wat en wanneer hij iets geeft. Wij hebben wel onze bedenking... 2 jaar op rij superwinsten boeken, uitpakken met stevige dividenden voor de aandeelhouders, maar een appreciatie voor diegenen die zich elke dag inzetten om de productie hoog te houden, die appreciatie kan niet getoond worden?
De 'goodwill' van de werknemers brokkelt langzaam af...

Omdat de 'brief namens alle vakbonden' ook mag gekend zijn door niet-ACV leden kun je deze hier lezen.

donderdag 19 april 2012

ABVV is klaar voor de volgende 4 jaar ...

Binnen enkele weken kan jij mee bepalen wie de belangen van alle werknemers van de site (BASF, Styrolution, Eurochem en Solvin) de volgende 4 jaar zal moeten verdedigen.
Wij zijn er alvast klaar voor!


Een verkiezing is altijd wel gedeeltelijk een populariteitstest waar iedere fractie zijn best doet om zich zo goed mogelijk voor te stellen. De nieuwe communicatiemiddelen geven steeds meeer mogelijkheden om een verkiezingscampagne aantrekkelijk te maken. Maar wij willen de dag na de verkiezingen ook nog iets te zeggen hebben...

Een goede syndicale ploeg bestaat uit mensen die vaak discussiëren met elkaar. In een goede ploeg deelt niet iedereen dezelfde mening, dat is logisch, maar heeft wel iedereen dezelfde gemeenschappelijke doelstelling. Door verschillende ideeën naast elkaar te leggen komen we steeds tot standpunten die gedragen worden door de hele groep. We staan dan ook geregeld stil bij een aantal thema's zodat we goede argumenten hebben bij discussies met de werkgever en niet enkel met slogans of one-liners het debat aangaan.

Wij maken van de gelegenheid van deze sociale verkiezingen gebruik om onze visie rond een aantal thema's toe te lichten en met jullie te delen. Het resultaat van deze verkiezingen zal voor ons een parameter zijn om te bepalen in hoeverre we onze standpunten kunnen blijven verdedigen. We nodigen je dan ook graag uit op onze website 'socialeverkiezingen-basf' (zie link hiernaast)

We horen graag wat je hiervan vindt, reacties zijn dus meer dan welkom.

maandag 2 april 2012

Eurochem officieel van start.


Sinds gisteren, 1 april, zijn de meststofbedrijven op de site officiëel overgenomen door Eurochem.
330 mensen zijn dus nu tewerkgesteld bij een nieuwe werkgever.

Wat betekent dit voor deze mensen?
Deze maandag zal waarschijnlijk in weinig verschillen van vorige maandag, maar blijft dit zo?
UIteraard niet. Het is weinig realistisch te veronderstellen dat Eurochem steeds het beleid van BASF één op één zal blijven volgen.
Toch wil dit niet zeggen dat er op het vlak van personeelsbeleid onmiddellijk veel zal veranderen.
In een overdrachts-CAO die wij vorig jaar hebben afgesloten staat duidelijk dat alle afspraken rond personeel die vandaag van toepassing zijn
en alle nieuwe afspraken die de komende 4 jaar gemaakt worden gelden voor iedere werknemer van de technische bedrijfseenheid (BASF, Styrolution, Solvin en Eurochem).
Wij zullen er op toezien dat dit ook consequent wordt opgevolgd.
Dat neemt niet weg dat indien er zich opportuniteiten zouden voordoen die een verbetering betekenen voor de medewerkers van een bepaalde onderneming, wij deze zullen ondersteunen
en zullen trachten die te doen gelden voor de gehele site.

Laat het dus duidelijk zijn: iedereen zal op ons kunnen blijven rekenen.
Alle afgevaardigden van ABVV blijven aanspreekbaar en zullen iedere vraag van gelijk wie op de site met evenveel ernst trachten te beantwoorden.
Vandaag en morgen.