dinsdag 29 november 2011

LAATSTE INFO: VAKBONDSBETOGING 2 DECEMBER

1. Nu er een regeringsakkoord is voor het opstellen van een begroting is ook duidelijk welke (a)sociale maatregelen genomen worden. Het ABVV heeft een eerste analyse gemaakt van dit akkoord. Je kan dit hier vinden. Vooral de maatregelen i.v.m. brugpensioen zullen een weerslag hebben op de werknemers van onze site.

2. Wat wanneer je leidinggevende vraagt om niet te staken?
Staken is een recht. Iedereen kan en mag dus deelnemen aan deze betoging op 2 december. (vanaf de nachtshift van donderdag 1 december tot en met de nachtshift van 2 december). Niemand is echter verplicht.
Het is aan de werkgever om de organisatie zo te regelen dat een minimumbezetting kan garandeerd worden.
Meest voor de hand liggend is dat 'werkwilligen' worden ingezet daar waar de minimumbezetting in gevaar komt. Mensen vanuit dagdienst (meestergasten, ed) of bedrijfsleiding kunnen eveneens de minimumbezetting waarborgen. De werkgever kan, op basis van de wet van 19 augustus 1948, de vraag stellen aan minister van tewerkstelling om werknemers 'op te vorderen' indien er gevaar is voor mens en omgeving. In praktijk wil dit zeggen dat je dan een 'opvorderingsbrief' krijgt, waarschijnlijk door de politie afgeleverd. Per opvordering dient gespecifieerd te worden waarom juist die persoon onmisbaar is. Alleen dan moet je komen werken.

3. Hou er vrijdag rekening mee dat er, uitgezonderd NMBS, geen openbaar vervoer zal zijn.

4. We willen eveneens benadrukken dat banaliteiten en overdreven alcoholgebruik ongewenst zijn. We wensen de werknemers van de site op een waardige manier te vertegenwoordigen. Eveneens, in het kader van de veiligheid, vragen we om bommetjes thuis te laten.

donderdag 17 november 2011

2 december: Nationale Betoging Brussel.

Tijd om onze stem te laten horen tegen blinde bezuiningen !!!


Meer info vind je op de pagina ABVV nationaal

vrijdag 11 november 2011

Directie Eurochem sprak met toekomstig personeel.

Op 10 november bracht een afvaardiging van Eurochem een bezoek aan BASF.
Zij namen de tijd om zichzelf en het bedrijf voor te stellen aan de medewerkers van de meststofbedrijven. Een 100-tal mensen waren in het conferentiecentrum aanwezig om een eerste indruk op te doen van hun toekomstige directie.
Nadat er een algemeen overzicht was gegeven over de huidige positie van Eurochem konden vragen gesteld worden. Uiteraard blijven mensen onzeker voor hun toekomst dit bleek ook door de gestelde vragen. Toch werden deze vrij open beantwoord door de woordvoerder van Eurochem. Hij stelde ondermeer dat de productie per medewerker in Antwerpen zeer hoog lag. Iets dat door sommige west-europese werkgevers soms niet meer gezien wordt.
De hele infosessie is gefilmd en zal op het intranet kunnen bekeken worden. Vermits de voertaal engels was hebben wij gevraagd alles te ondertitelen.

dinsdag 8 november 2011

BUSJE KOMT ZO ..... ????

Enkele maanden geleden is er door de faciliteitencommissie gevraagd een bevraging te organiseren naar alle medewerkers over hun bevindingen over het personeelsvervoer.
De werkgever heeft deze opdracht doorgegeven aan de firma Arcadis.
Nadat deze firma alle resultaten van deze rondvraag had verwerkt heeft zij een ontwerp gemaakt voor een nieuw personeelsvervoersplan. Dit ontwerp is door de werkgever aan ons voorgelegd met de vraag hier opmerkingen op te geven.
Vermits wij zelf, uiteraard, geen goed zicht hebben op alle buslijnen, hebben wij dit ontwerp aan onze leden voorgelegd. Jullie reacties waren massaal en meestal constructief. Wij willen jullie hiervoor uitdrukkelijk bedanken !
Het totale pakket van opmerkingen hebben wij overgemaakt aan de werkgever. De dienst facilities is alle opmerkingen aan het verwerken.

Wij hopen dat een volgend voorstel meer zal beantwoorden aan de realiteit en eveneens zal rekening houden met de wensen van de gebruikers. Een nieuw voorstel zullen wij opnieuw aan jullie voorleggen alvorens goed te keuren.

Wanneer definitieve wijzigingen worden doorgevoerd, is nu nog niet geweten.
Dus... wordt vervolgd.