woensdag 19 februari 2014

Voorontwerp CAO 2014 - 2015: informatie.

Samenvatting van het ontwerp:
https://drive.google.com/file/d/0B8H1PPzHcbJoekRfZEs2eDMyUWM/edit?usp=sharing

Integrale ontwerp:
https://drive.google.com/file/d/0B8H1PPzHcbJoYkZoZnJhVTc4ams/edit?usp=sharing

Om deze links te openen: kopiëren en plakken in nieuw tabblad van internet explorer (of google chrome)
Om af te printen: rechter muisknop gebruiken

vrijdag 14 februari 2014

Ledenbevraging CAO 90 en indexaanpassing.

Zoals je ondertussen weet hebben wij gisteren een ontwerp CAO afgesloten.
Als ABVV zijn wij tevreden over dit ontwerp maar uiteraard is het aan jou om je hierover uit te spreken.
Dit kan in een referendum dat zal lopen van 10 tot 14 maart.
Vanaf woensdag 19 februari zullen we, samen met de collega's van de andere fracties, dit ontwerp toelichten in alle controlekamers en diensten.
Een gedetailleerde planning mag je begin volgende week verwachten.

De bevraging onder onze leden rond CAO 90 die wij vorige vrijdag hebben gestart wordt hiermee vroegtijdig stopgezet.
Wij danken iedereen die zijn mening via deze bevraging heeft gegeven.
Ongeveer 30% van onze leden heeft aan deze bevraginng deelgenomen.
67% heeft zich uitgesproken tegen onderhandelen over CAO 90.

Voorbije week heeft men op nationaal niveau binnen de 'groep van 10' (werknemers/werkgeversvertegenwoordigers) een overeenkomst bereikt over de nieuwe samenstelling van de indexkorf.
Door de nieuwe samenstelling van deze korf liljkt het alsof alles 12,5% goedkoper is geworden. Gevolg daarvan is dat het veel langer zal duren alvorens de lonen zullen worden aangepast met de levensduurte.
Ondanks dit was het indexcijfer gedurende de voorbije maanden voldoende gestegen om de lonen in de sector scheikunde aan te passen.
Daarom zulllen de lonen in de sector met 2% verhoogd worden.

Je vindt de aangepaste loontabel in de pagina 'documenten' op deze website.

Voorontwerp CAO 2014 - 2015.

Voorbije nacht werd een ontwerpakkoord van CAO 2014-2015 bereikt tussen de werkgevers en vakbonden van de Technische Bedrijfseenheid Site BASF Antwerpen ( BASF Antwerpen NV, BASF Coordination Center Comm.V., EuroChem Antwerpen NV, Styrolution Belgium NV en SolVin NV).

Het ontwerp van akkoord zal in detail worden toegelicht door de vakbondsafvaardigingen vanaf woensdag 19 februari. Het zal vervolgens ter stemming worden voorgelegd in de week van 10 maart.
Verdere details volgen.

De kernpunten van het bereikte voorakkoord zijn de volgende:
- individuele werkzekerheid tot en met 31 december 2018 gewaarborgd
- diverse verbeteringen wat betreft tewerkstelling
- voornaamste elementen van koopkrachtverbetering:
· invoering vanaf 1 april 2014 van een maaltijdcheque van 7€/gewerkte dag (met maximaal wettelijk                 toegelaten werkgeversaandeel van 5,91€ en minimum verplicht werknemersaandeel van 1,09€).                  Tegelijk worden, zoals voorzien in de wetgeving, de huidige maaltijdprijzen aangepast naar reële                    kostprijs.
·      volledige harmonisering van de bedrijfspensioenplannen voor werknemers en bedienden met ingang               vanaf 1 januari 2015:
- de werknemers hebben hierdoor vanaf 1 januari 2015 het betere bijdrageplan (bekend als
‘nieuw DC plan’) van de bedienden met alle voorwaarden.
- de bedienden hebben hierdoor vanaf 1 januari 2015 het betere spaarplan van de werknemers met
alle voorwaarden.
· invoering vanaf 1 april 2014 van een tussenkomst in het privé- internetabonnement voor een bedrag van         20€/maand met aanrekening van een ‘voordeel alle aard’ van 5€/maand; concreet: 17€ netto per                   maand
- verbetering van een aantal sociale arbeidsvoorwaarden – voornaamste elementen:
· Zolang medewerkers voltijds werken, kunnen zij vanaf 55 jaar jaarlijks een extra betaalde dag                       opnemen
· Eengemaakte opzegtermijnen voor werknemers en bedienden: verbetering van de nieuwe wettelijke               regeling (dus verlenging van de opzegtermijnen) voor alle medewerkers
· Verlenging van de bestaande SWT-regelingen (het vroegere ‘brugpensioen’) op 56 en 58 jaar tot 30             juni 2016, voor zover wettelijk mogelijk.

Tot hier de korte samenvatting van de het bereikte ontwerpakkoord van CAO 2014-2015.