dinsdag 10 maart 2015

Het ABVV verwerpt de wijzigingen van de regering.

Het ABVV verwerpt de wijzigingen die de regering aanbracht aan het compromis aangaande de beschikbaarheid van oudere werklozen en swt'ers en dit om twee fundamentele punten.

Ten eerste is het compromis dat binnen de Groep van 10 werd opgesteld een waardevol en toekomstgericht compromis, met respect voor de kwaliteit van de tewerkstelling, voor de oudere werknemers en voor jongeren. De ministerraad heeft beslist het sociaal overleg naast zich neer te leggen. Het ABVV kan zich niet van de indruk ontdoen dat bepaalde krachten binnen de ministerraad hun politieke ideologie wensen door te drukken op kap van de werknemers en de vakbonden.

Ten tweede bevat dit voorstel van de regering - in tegenstelling tot wat wordt beweerd - niet louter en alleen enkele 'semantische' aanpassing. De notie aangepaste beschikbaarheid is nu een lege doos, maar is voor de werknemers een doos van Pandora. Dat de gewesten een invulling moeten doen van de notie aangepaste beschikbaarheid houdt ook in dat in Vlaanderen, Wallonië en Brussel op een andere manier wordt omgegaan met werknemers.
Dit is nefast voor de samenleving en de solidariteit tussen de werknemers.

Ten laatste verwacht de regering van de vakbonden sociale vrede. Het miskennen van het sociaal overleg op kap van de werknemers is geen goede zet van de regering in die richting.


Het ABVV houdt zich aan het gemeenschappelijk actieplan en zijn doelstellingen en heeft een eerstvolgende afspraak op 11 maart om 11u op het Muntplein te Brussel.