maandag 20 juni 2016

Nationale staking 24 juni.

We roepen je op om deel te nemen aan de nationale stakingsdag van 24 juni die gericht is tegen nieuwe regeringsmaatregelen die men in juli wil goedkeuren. Wat deze maatregelen precies inhouden kun je lezen in de bijgevoegde brochure (af te printen in booklet op A3) en de affiche.

Waarom staken ? Wordt er dan niet overlegd ?
In België wordt er heel veel overlegd, misschien meer dan in andere landen. Het zoeken naar overeenkomsten en compromissen is traditie. Ook wanneer het gaat over afspraken rond werkomstandigheden en verloning gaan de betrokkenen aan tafel zitten om ‘te onderhandelen’. We noemen dit in België ‘het sociaal overleg’. Op bedrijfsvlak, de TBE BASF, zitten de vakbondsafgevaardigden ongeveer 200 x/jaar samen met de werkgever. Het overleg gaat niet altijd even vlot maar uiteindelijk komen we toch steeds tot akkoorden. Op nationaal niveau loopt het sociaal overleg de laatste 10 jaar steeds moeilijker. Het overleg tussen werkgevers- en werknemersafgevaardigden wordt steeds minder gerespecteerd door het beleid, de regering. De regeringen in ons land voeren een strikt bezuinigingsbeleid, gedicteerd door Europa. Zeker de huidige regering wil binnen Europa ‘de beste van de klas zijn’. Een overleg, zoals we dat al meer dan 50 jaar kennen, waarin enkel werkgevers en werknemers afspraken maken past niet in het beleid. De regering legt dan ook eenzijdig maatregelen op en is zelden bereid om te luisteren, laat staan om te overleggen, met de vakbonden. Zo ook nu zijn de maatregelen (wij noemen ze ‘de wet Peeters’ de regering spreekt over ‘wendbaar werk’) uitgewerkt door de minister van tewerkstelling. Wanneer de regering niet bereid is om maatregelen in overleg uit te werken maar ze oplegt kunnen we als vakbond niet anders dan op een andere manier het ongenoegen hierover duidelijk te maken in de hoop dat de regering alsnog wijzigingen aanbrengt. Dit heeft trouwens in het verleden al zijn nut bewezen. Ook het ABVV is voorstander van constructief overleg maar dit kan enkel wanneer er bereidheid is tot luisteren.

Waarom het ABVV nu staakt en niet later ?
Vermits de regeringsmaatregelen gepland zijn om in het parlement goedgekeurd te worden in juli heeft het ABVV beslist om nu in actie te gaan. Actie voeren nadat een wetgeving is goedgekeurd lijkt ons redelijk zinloos. De kans dat dit dan nog wordt gewijzigd is, volgens het ABVV, zeer klein.

Op welke wijze zal het ABVV actie voeren ?
In de eerste plaats betekent een staking dat je die dag niet gaat werken. Alhoewel deze actie gericht is naar de regering is ‘het werk staken’ of ‘niet gaan werken’ zowat het enige middel dat wij ‘werkenden’ hebben om een duidelijk en voelbaar signaal te geven. Wij roepen je dan ook op om je als ‘staker’ op te geven, zowel op je bedrijf/dienst als bij ons. Daarnaast zal deze stakingsdag ondersteund worden door acties. Sommige politiekers denken dat men enkel in Wallonië niet akkoord is met het bezuinigingsbeleid en iedereen in Vlaanderen bereid is om nog meer in te leveren en om nog meer flexibeler te werken. Het ABVV is van mening dat er ook in Vlaanderen meer en meer ongenoegen is. Daarom zullen er zowel in Wallonië als in Vlaanderen acties georganiseerd worden. Onze centrale kiest ervoor om geen acties te organiseren die studenten, toeristen, shoppers, kleine zelfstandigen,… hinderen. Wel opteert zij om gedurende enkele uren in de kern van de Vlaamse industrie een duidelijke actie te voeren d.m.v. wegblokkades. En dit is, zoals iedereen weet, de Antwerpse haven. Het minste hinder voor de bevolking en het sterkste signaal naar de regering. 

 Praktisch :
- Zowel de mensen die op donderdag 23/6 de nachtshift hebben als al wie op 24/6 moet werken kan STA ingeven.
 - Aan deze actie is een stakingsaanzegging verbonden. Je hebt dan ook recht op een stakingsvergoeding van 30 euro, geef tijdig je naam aan ons door. abvv@basf.com
- Gelieve ook zo snel mogelijk je directe chef te verwittigen indien je wil deelnemen zodat je bedrijf of dienst hiermee rekening kan houden.
- Concrete afspraken voor de acties moeten nog gemaakt worden. Indien je hieraan wil deelnemen mag je ons contacteren.