dinsdag 24 juni 2014

woensdag 4 juni 2014

Logistieke dialoog: stand van zaken.

Vandaag hebben we opnieuw met de werkgever samengezeten in het kader van de logistieke dialoog.
De werkgever heeft zijn visie nog verder toegelicht waarin de afbouw van looncomponenten voor hen een noodzakelijkheid is.

Opnieuw hebben wij, samen met de collega's van de andere vakbonden, gesteld dat wij geen mandaat hebben om hierover te praten, bovendien zien wij de noodzakelijkheid hiervan niet.
Een optimalisatie van organisatie en planning zijn voor ons betere pistes om tot een nog efficiëntere logistieke afdeling te komen.

De geplande gesprekken van volgende week zijn daarom geschrapt.
De werkgever zal nu de tijd nemen om te bepalen welke maatregelen hij wenst te nemen.

Uiteraard zullen wij onze rol als vakbond blijven innemen en gepast reageren op ieder werkgeversvoorstel dat zal bekend gemaakt worden.
Wij zullen naar onze leden blijven communiceren indien er alsnog verdere gesprekken volgen of indien er maatregelen worden bekendgemaakt.