dinsdag 15 september 2015

Voorbereiding CAO 2016 - 2017

Voor de CAO 2016 - 2017 voor de TBE (BASF, Styrolution, Eurochem, Inovyn) zijn alvast enkele onderhandelingsdata vastgelegd: 13/11, 23/11 en 2/12.

Ook al heeft de regering alweer strikte beperkingen opgelegd (loonnorm) waaraan we ons aan moeten houden toch willen we opnieuw een verbetering van verloning en arbeidsomstandigheden nastreven.
We zijn van mening dat, naast de wettelijk toegestane 0,3% netto- en 0,5% bruto-loonsverhoging, er voor de werkgever nog ruimte is om bijkomende financiële middelen te besteden voor deze CAO.
De nieuwe bijkomende kortingen op werkgeversbijdrage van 8%, bovenop alle vorige ‘loonlastverlagingen’, en de indexsprong resulteren in een alsmaar dalende loonkost voor de werkgever en een dalende koopkracht voor ons, arbeiders en bedienden.

Traditioneel trachten we naast een koopkracht verbetering in een CAO ook een verbetering te bekomen in arbeidstijd en/of organisatie. Zeker nu de leeftijden en voorwaarden voor SWT (brugpensioen) en tijdkrediet zijn verslechterd lijkt dit ons een belangrijk thema.

Maar wat is jou mening?
Hoe zou jij een ‘budget’ dat de werkgever ter beschikking wil stellen voor CAO verdelen?

Geef dit procentueel aan en, indien gewenst, kun je nog specifieke voorstellen doen over wat je wel of niet wenst.