dinsdag 17 mei 2016

Oproep nationale betoging 24 mei Brussel.

Beste,

Op dinsdag 24 mei is er in Brussel een nationale betoging van de 3 vakbonden. (Een maand later volgt een nationale stakingsdag.)
Waarom opnieuw betogen? Het antwoord is simpel…. de regering neemt alweer enkele maatregelen die de arbeidsomstandigheden zullen verslechteren.
We hebben nochtans al een hele reeks moeten slikken de voorbije 2 jaar: verhoging pensioenleeftijd, uitdoofregelingen van landingsbanen, indexsprong, stijging van de prijzen van basisbehoeften (water, elektriciteit, accijnzen,…). Dit alles terwijl de werkdruk stijgt. En het houdt niet op….
In nieuw aangekondigde maatregelen wil de regering nog meer flexibiliteit doorvoeren.
Drie maatregelen springen hierbij in het oog.
  1. Men wil, vanaf januari 2017, het mogelijk maken om nog extra 100 tot 360 overuren te doen op jaarbasis, dit bovenop de bestaande hoeveelheid toelaatbare overuren. Deze overuren kunnen enkel uitbetaald worden. De werkgever zal ook geen specifieke reden meer moeten geven voor deze uren. Op die manier wordt de ‘normale’ maximale arbeidsduur in België van 38u/week verhoogd naar gemiddeld 45,5u. Nu de koopkracht sterk gedaald is lijkt de mogelijkheid om heel veel overuren te kunnen doen misschien aanlokkelijk maar in feite werkt men dan veel langer gewoon om hetzelfde niveau van inkomen te behouden.
  2. De vaste roosters voor deeltijdsen zullen worden afgeschaft. De werkgever zal enkel verplicht zijn om 24u van tevoren het ‘werkschema’ mee te delen. Nu kiezen mensen vaak voor een deeltijdse job in functie van de gezinssituatie om b.v. op een vaste dag de kinderen op te vangen. Dit alles wordt wel heel moeilijk wanneer men de zekerheid van vaste roosters kwijt is.
  3. Langdurig zieken moeten sneller terug gaan werken. De regering spreekt onomwonden van ‘profiteurs van de sociale zekerheid’. Wie gezond is, sakkert wel eens op een langdurig afwezige collega, tot men zelf in een situatie geraakt waarin men maanden niet kan werken. Het aantal langdurig zieken is met 64% gestegen in 10 jaar. Dit aantal zal nu enkel toenemen door stijgende werkdruk en arbeidsduur verlenging. Iedereen verplichten om ‘minder lang ziek te zijn’ is gemakkelijk gezegd wanneer men zelf geen benul heeft van de werksituatie van velen.
Redenen genoeg dus deel te nemen aan deze nationale betoging in Brussel.
In bijlage vind je een pamflet dat je kan uithangen op de infoborden.

Praktisch:
-       We spreken af om 9uur in het centraal station van Antwerpen. (Treintickets zullen ter plaatse uitgedeeld worden.)
-       Aan deze actie is een stakingsaanzegging verbonden. Je hebt dan ook recht op een stakingsvergoeding van 40 euro, geef tijdig je naam aan ons door.
-       Gelieve ook zo snel mogelijk je directe chef te verwittigen indien je wil deelnemen zodat je bedrijf of dienst hiermee rekening kan houden.
Zowel de mensen die op maandag 23/5 de nachtshift hebben als al wie op 24/5 moet werken kan STA ingeven

dinsdag 3 mei 2016

Je koopkracht in gevaar.

Zoals beloofd onze laatste inhoudelijke communicatie. Nu over het thema ‘koopkracht’.

Er zijn 3 ‘spelers’ die jouw koopkracht bepalen: de regering, de werkgever en wij, de vakbonden.
Spijtig genoeg is het vooral de regering die de voorbije jaren uw koopkracht inperkt, zelfs verlaagd.
Loonnormen worden bij wet opgelegd. Akkoorden van het nationale overleg tussen werkgevers en vakbonden worden genegeerd wanneer zij niet passen in de ideologie van de regering.

Er zijn genoeg voorbeelden te geven die je koopkracht verminderen: indexsprong, verhoging van BTW op elektriciteit, extra accijnzen op alcohol en suikers, verhoging waterfactuur, de turtel-taks, enz.
Om je een idee te geven hoeveel je nu extra uitgeeft door deze maatregelen kun je onderstaande simulatie doen.

Maar ook de werkgevers zetten een rem op je koopkracht.
Voor elke loonstijging moet zowel nationaal als binnen de onderneming stevig onderhandeld worden. Werkgevers spreken graag over ‘loonlast’. Die loonlast zou in België te hoog zijn om te kunnen concurreren met andere Europese landen. Om die reden vraagt men steeds loonlastverlagingen aan de regering. En die krijgt men dan ook…. en veel!

Vooral grote ondernemingen, zoals de onze; geniet hier het meest van. Niet de bedrijven waar de personeelskost het hoogst is (horeca, schoonmaak, diensterncheques,…) maar vooral bedrijven met ploegenarbeid. Als je denkt dat het verschil tussen jouw nettoloon en het brutoloon naar de overheid gaat dan heb je het mis. Een groot deel (soms zelfs alles) blijft bij de werkgever.
Wil je weten hoeveel precies van jouw loon niet wordt doorgestort naar de overheid kun je een simulatie doen via bijgevoegd excell-bestand.

(Je vult je brutoloon in in het gele vlak en wijzig eventueel je ploegstelsel. In de grafieken is het witte deel dat wat naar de overheid gaat, de gekleurde delen zijn de minderingen die de werkgever niet moet doorstorten.)

Helaas…. moeten we opnieuw vaststellen dat onze ‘collega’s’ van ACLVB verdergaan in hun Amerikaanse stijl van campagne voeren. In hun laatste pamflet, dat zij via mail ook aan velen van jullie hebben gestuurd, schrijven zij, ten onrechte, dat de reactie die we samen met BBTK, ACV en LBC/NVK hebben gegeven een ‘persoonlijke aanval’ is. Om die reden ondernemen zij stappen om ons aan te klagen voor de strafrechtbank. Het is in België nooit eerder voorgevallen dat een vakbond vraagt om collega’s gerechtelijk te laten veroordelen. Zij zien afgevaardigden van andere fracties eerder als ‘te bekampen tegenstanders’ en alle middelen zijn blijkbaar goed.

De verkiezingen starten volgende week. Vergeet je stem niet uit te brengen!