vrijdag 20 december 2013

Wat vind jij van het CAO eisenprogramma?

We willen je de gelegenheid geven om hier je mening te geven over het CAO eisenprogramma dat wij, samen met de andere vakbonden, hebben ingediend. Je kan eveneens in discussie gaan met anderen.
(open het pop-up scherm onder dit bericht)

Gelieve volgende regels in acht te nemen:
- Om te voorkomen dat 'eender wie' die niet op de TBE werkt commentaar geeft vragen we je SAP-nummer weer te geven in plaats van je naam. Je kan supplementair je (fictieve) naam vermelden.
- Spreek steeds in eigen naam. Niet namens 'een ploeg' of niet namens een collega.
- Alle opmerkingen moeten door ons 'goedgekeurd' worden alvorens ze gepubliceerd worden. Scheldpartijen worden niet getolereerd, we zijn tenslotte collega's van elkaar. Alle meningen zijn welkom.
- Blijf bij het onderwerp = CAO.
- Wij wensen dit forum in de eerste plaats te behouden voor leden ABVV en BBTK.
- Vermits dit de eerste keer is dat we via dit forum een 'debat' willen starten zullen er mogelijk 'beginnersfouten' zijn. Gelieve daar het respect voor te hebben. (Tips ter verbetering zijn ook steeds welkom.)
- Hou er rekening mee dat lange teksten, hoe waardevol ook, minder gelezen worden.