donderdag 11 februari 2016

Demografiefonds = de druk verminderen.

(klik op bovenstaande foto om brochure te openen)

Vandaag delen we als ABVV in de sector scheikunde een folder ‘Wij hebben oplossingen’ uit in heel België. De aanleiding daarvan is de oprichting van het ‘demografiefonds’ waarover begin deze week uitvoerig aandacht is gegeven in de media. In verschillende artikels wordt de schijn gewekt dat vakbonden, samen met de werkgevers van de scheikunde, akkoord zijn dat werknemers tot 67 jaar moeten kunnen werken. Niets is minder waar….  zeker in een sector waar men in volcontinu werkt, waar sommigen in weer en wind buiten moeten werken, waar de technologie zo snel evolueert is het niet evident om langer voltijds te blijven werken.
Maar helaas… de regering heeft nu eenmaal anders beslist. Ondanks ons protest en acties van voorbije jaar. We kunnen niet doen alsof de wetgeving niet van toepassing is op de werknemers van de scheikunde. Wat we wel kunnen is op vlak van de onderneming zelf maatregelen nemen om het werken in de scheikunde toch haalbaarder te maken voor +55 jarigen zonder dat zij hiervoor loon moeten inleveren. Wij denken hierbij in de eerste plaats aan arbeidsduurvermindering en aangepast werk en niet, zoals in sommige kranten gepubliceerd is, aan gezondheidsadviezen.
In de huidige CAO 2016-2017 van de TBE BASF hebben we hiervoor enkele specifieke maatregelen genomen (verbeteringen van de werkgeversbijpassingen bij SWT en uitgroeibaan, omzetting jaarvergoeding in verlof, 3 bijkomende verlofdagen). De financiële kost hiervan wordt volledig gedragen door de verschillende ondernemingen van de TBE. Maar niet alle ondernemingen in de sector hebben dezelfde financiële mogelijkheden. Vergeet ook niet dat de minimumlonen in veel kleine scheikundige bedrijven bij de laagste zijn in België en dat niet iedereen in België evenveel ADV heeft. Om die reden is nationaal overeengekomen een ‘demografiefonds’ op te richten dat door alle werkgevers evenredig gefinancieerd wordt. Op die manier kunnen ook in minder kapitaalkrachtige bedrijven van de sector maatregelen genomen worden zodat ook daar werken haalbaarder kan zijn.

Als ABVV willen we niet enkel binnen de TBE BASF de loon en arbeidsomstandigheden verbeteren maar willen we dit ook op nationaal vlak realiseren. Om die reden zullen we blijven reageren tegen asociale (regerings)maatregelen en tegelijkertijd blijven onderhandelen voor verbeteringen binnen en buiten de TBE.