donderdag 27 augustus 2015

Zelfroosteren (communicatie naar ABVV leden 8/08/2015)

Deze weken wordt er vanuit de shiftcommissie het initiatief genomen om in alle ploegen die betrokken zijn bij het pilootproject rond zelfroosteren te bezoeken.
Hierbij zal zelden iemand van ABVV/BBTK mee aanwezig zijn. Omwille van verlof en/of minimum bezetting op hun werkplek is het bijna onmogelijk voor de ABVV/BBTK afgevaardigden die de shiftcommissie hebben gevolgd om hieraan deel te nemen.
(Het betreft Ivo Janssen, Davy Riské en Wim Ceunen voor ABVV en Nico Merks en Willy Mermans voor BBTK.)

Wij hebben de voorbije weken via verschillende kanalen (mail, telefoon, ind gesprekken,...) meermaals met ploegmedewerkers van de 3 pilootbedrijven gesproken.
Uiteraard zijn wij ook nu nog via deze weg bereikbaar.

Zoals wij reeds eerder o.a. via mail gecommuniceerd hebben moet voor ons 'zelfroosteren' een wezenlijke verbetering inhouden van het shift-lopen.
Dit is evident. We willen er dan ook op aandringen om, samen met de collega's, te kijken op welke wijze het 'zelfroosteren' concreet kan worden ingevuld, indien een meerderheid zich bij de bevraging in september kan vinden.
Wij begrijpen (en zeggen dit trouwens al enkele maanden) dat voor veel mensen het vaste stramien van de huidige rustdagen telkens, na 7 dagen werken, een zekerheid is die men niet direct wil opgeven. Dat hoeft ook niet.... Het is geen enkel probleem indien één iemand, enkelen, de helft of alle medewerkers een rooster ingeeft waarbij de huidige rustdagen behouden blijven. Dan nog kan men wijzigingen aanbrengen in de te werken dagen. Zo zou men bv. 4 of 7 nachten na elkaar kunnen doen binnen een cyclus van 28 dagen, of ....
Wij vinden het vrij normaal dat, wanneer er een nieuw voorstel wordt gedaan dat zodanig veel afwijkt van het huidige, er veel weerstand en wantrouwen is. Vandaar ons bovenstaand advies. (Let wel. Dit betekent uiteraard niet dat wij mensen die rustdagen wensen te verschuiven gaan tegenhouden.)