donderdag 25 april 2013

donderdag 18 april 2013

Vertrekuren binnenbussen mogen niet vervroegd worden!

Vanaf maandag 22 april worden de vertrektijden van de binnenbussen vervroegd naar 7u51 voor de dagbussen en naar xxu41 voor de shiftbussen. Deze beslissing is door de werkgever genomen met als argumentatie dat de medewerkers tijdig op de werkplaats moeten zijn. Blijkbaar is men van mening dat er momenteel veel mensen te laat komen…? Wij hebben dit nog nooit gehoord. Ook onze collega's van bedienden vakbond hebben op de ondernemingsraad van april gevraagd de vertrektijden te vervroegen met als reden dat er nu teveel mensen te lang moeten wachten in de binnenbus. Ook hierover hebben wij nog geen opmerkingen gekregen. Daarom zijn wij als ABVV voor het behoud van de vertrektijden van de binnenbussen om 07u56 en om xxu46.

Er zijn de laatste maanden heel wat wijzigingen aan het personeelsvervoer aangebracht. Sommigen zijn positief maar in het algemeen zijn wij van oordeel dat het personeelsvervoer naar BASF optimaler kan wanneer het geïntegreerd wordt in een algemeen vervoersplan naar de Scheldelaan. Het collectieve aanbod is voor BASF geen ‘luxe-service voor de medewerkers’ maar een noodzakelijkheid om personeel op de site te krijgen. Om die reden heeft men er alle belang bij dat dit aanbod er in slaagt zoveel mogelijk mensen te bedienen. Dit vereist een zo wijdverspreid  mogelijk netwerk. Dit probeert de werkgever wel te realiseren maar met zo weinig mogelijk bussen. Alhoewel er enkele buslijnen zijn bijgekomen en enkele trajecten zijn verlengd, zijn de reistijden voor velen nog steeds onaanvaardbaar lang. Het is niet realistisch te denken dat iedereen binnen het halfuur op BASF kan zijn. Wij hebben wel ooit in een buscommissie afgesproken dat de vertrektijd aan de eerste halte niet langer mag zijn dan 1u en 10 min voor aanvang van de werktijd (m.a.w. 6u50 voor dag en xxu50 voor shift). In onderstaande tabel kun je zelf opmerken dat de meeste shiftbussen langer onderweg zijn.

Wij zijn eveneens van mening dat men zich op een normale manier naar de binnenbus moet kunnen begeven. Volgens ons is 3 min voor de dagmedewerkers een minimum en 6 min voor de shiftmedewerkers omdat zij de mogelijkheid moeten hebben zich te kunnen bedienen aan de maaltijdautomaten. Met de nieuwe vertrektijden van de binnenbussen betekent dit concreet dat de buitenbussen ten laatste om 7u48 voor dagdienst op BASF moeten zijn. Voor de shift is dit xxu35. In de onderstaande tabel vind je de gemiddelde aankomsttijden van de buitenbussen in januari (gegevens ‘dienst facility’). Je kan dus zelf constateren dat, zeker de mensen van de shift, in de toekomst ofwel moeten lopen naar de binnenbus ofwel deze bus zullen missen. In het kader van de veiligheid vragen wij met aandrang van zeker niet te lopen! Het is beter de bus te missen. Je moet dit dan melden bij fabriekstoezicht die vervoer naar je werkplek zullen organiseren.
De kans dat je daardoor te laat op je werkplek aankomt is reëel maar dit is buiten je wil en enkel te wijten aan het vervroegen van de vertrektijden.

Uiteraard willen wij dit graag opvolgen. Laat ons daarom, telkens per mail, weten wanneer je een binnenbus hebt gemist.

Gemiddelde aankomsttijd buitenbussen op BASF (januari 2013)
Bij de in rood gearceerde bussen is er onvoldoende tijd om de binnenbus te halen.

Bus
Tijd
Bus
Tijd
Bus
Tijd
Bus
Tijd
Bus
Tijd
1
7u42
6
7u43
11
7u43
16
7u40
21
7u43
2
7u43
7
7u41
12
7u38
17
7u46
22

3
7u38
8
7u47
13
7u42
18
7u40
23
7u48
4
7u43
9
7u50
14
7u42
19
7u41
24
7u43
5
7u42
10
7u40
15
7u44
20
7u49
25
7u43


Bus
Tijd
Tijd
Tijd
Bus
Tijd
Tijd
Tijd
49
5u40
13u44
21u42
55
5u38
13u37
21u38
50
5u39
13u39
21u41
56
5u38
13u40
21u39
51
5u39
13u42
21u42
57
5u38
13u39
21u38
52
5u41
13u39
21u38
58
5u36
13u38
21u36
53
5u38
13u39
21u38
59
5u36
13u35
21u37
54
5u35
13u36
21u37


Vertrektijden buitenbussen aan 1ste halte.
De in rood gearceerde bussen zijn langer dan 1u50 onderweg vanaf de eerste halte.

Bus
Tijd
Bus
Tijd
Bus
Tijd
Bus
Tijd
Bus
Tijd
1
6u40
6
6u43
11
6u47
16
6u40
21
6u59
2
6u54
7
6u54
12
6u52
17
6u47
22

3
7u00
8
6u43
13
6u52
18
6u46
23
7u02
4
6u49
9
6u49
14
6u51
19
6u57
24
7u05
5
6u47
10
6u53
15
6u53
20
7u00
25
7u09


Bus
Tijd
Tijd
Tijd
Bus
Tijd
Tijd
Tijd
49
4u44
12u43
20u44
55
4u39
12u32
20u39
50
4u41
12u37
20u41
56
4u43
12u37
20u43
51
4u57
12u54
20u57
57
4u48
12u43
20u48
52
4u57
12u51
20u57
58
4u41
12u34
20u41
53
4u52
12u52
20u52
59
4u49
12u49
20u49
54
4u35
12u31
20u35

Ben je niet akkoord met het vervroegen van de vertrektijden van de binnenbus en wil je de tijden van vóór 22 april behouden, vul dan onderstaande petitie in:

<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/1uwx-m-J3Kvty2xdxVATEvfW2LTkkAimHGyphoVj405I/viewform?embedded=true" width="760" height="500" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Bezig met laden...</iframe>