dinsdag 3 juli 2012

BUSJE KOMT ZO ..... ????

In november 2011 hebben wij een eerste keer op deze website gecommuniceerd over een voorstel van de werkgever voor een nieuw personeelsvervoerplan. Op dit voorstel zijn zodanig veel opmerkingen gemaakt dat dit herbekeken moest worden door de dienst facility. Nu is door de werkgever een nieuw vervoersplan vastgelegd dat op 10 september van start gaat. De vertrekbasis voor een nieuw vervoersplan was de rondvraag die in het voorjaar van 2011 gehouden is.
Er zijn het voorbije jaar enkele vergaderingen van de 'faciliteitencommissie' geweest waarin wij als ABVV een aantal voorstellen hebben ingediend. Wij zijn van mening dat het totale concept van personeelsvervoer naar BASF anders moet bekeken worden. Spijtig genoeg zijn onze voorstellen niet weerhouden door de werkgever of de andere fracties.

De uitgangsprincipes van ons voorstel waren de volgende:
- Iedere medewerker moet binnen de 500m op een bus kunnen stappen.
- Daarom moeten meer bussen ingezet worden.
- Hiervoor moet samengewerkt worden met het I-busproject (chemiebedrijven Scheldelaan). Door deze samenwerking kunnen 53 bussen in dagdienst en 22 voor de shift efficiënter worden ingezet. Deze bussen kunnen gebruikt worden door mensen van alle bedrijven.
- Het aantal haltes per buslijn moet beperkt worden tot max 10.
- Door de bussen beschikbaar te maken voor partnerfirma's worden bijkomende inkomsten verkregen die besteed kunnen worden aan bijkomende buslijnen.
- Om het aantal bussen naar het havengebied te beperken kunnen op 4 plaatsen in de rand overstapplaatsen (hub's) voorzien worden van waaruit bussen vertrekken naar de verschillende bedrijven. Mogelijke hub's kunnen zijn Stabroek, Wommelgem, Antwerpen-Zuid (singel), Liefkenshoektunnel.
- Mensen die regelmatig gebruikmaken van het personeelsvervoer moeten hiervoor enige vorm van 'beloning' krijgen.
- Wat de 'binnenbussen' betreft moeten er méér bussen ingelegd worden voor de shiftmedewerkers zodat de shiftwissels beter kunnen verlopen en zodat de 'buitenbussen' later kunnen toekomen op BASF.

De commissie heeft ervoor geopteerd om aan het bestaande vervoersplan voor BASF enkele wijzigingen ter verbetering aan te brengen. Wij zijn van mening dat deze wijzingen, alhoewel er onmiskenbaar verbeteringen inzitten, te minimaal zijn om een goed antwoord te bieden op de mobiliteitsproblematiek van vandaag. Door vast te houden aan het bestaande concept kan, volgens ons, geen wezenlijke verbetering verkregen worden.
Naast invoeren van enkele nieuwe trajecten zijn vooral vertrektijden aangepast en haltes bijgemaakt, maar ook afgeschaft. Sommigen medewerkers zullen tevreden zijn met het nieuwe plan, anderen zijn ontevreden. Dit kon vermeden worden indien men meer durf zou gehad hebben om verder te denken dan het traditionele.... Misschien is dit in de toekomst wel mogelijk.

Heb je opmerkingen over het nieuwe plan geef deze dan door aan de dienst 'facility' propertyandfacility.support@basf.com (met copy aan ons, zodat wij dit ook kunnen opvolgen)