woensdag 12 juli 2017

Vakantieperiode! Even stilstaan bij enkele thema's...

Hopelijk kun je genieten van een fijne vakantieperiode. Het is voor velen een welgekomen onderbreking.
Graag willen we van de gelegenheid gebruikmaken om terug te blikken op de voorbije jaarhelft en stil te staan bij enkele actuele thema’s.

Een belangrijke vraag die velen stellen is ‘hoelang moet ik nog werken en hoe kan ik het volhouden?’
Op nationaal vlak wordt hierover druk gedebatteerd door vele politiekers. Weinigen hebben echt feeling met het leven van een gewone werknemer. Slogans zoals “mensen kiezen niet meer voor een vaste job”, “mensen zijn bereid om minder te verdienen op latere leeftijd of in functie van hun gezin” of “mensen willen graag na 65 jaar blijven werken” klinken wereldvreemd. Helaas worden wetten aangepast naar die slogans. Pensioenleeftijd is verhoogd, uitkeringen bij tijdskrediet worden verminderd of afgeschaft, zieken moeten het werk sneller hervatten, enz.
Hoe men hier in praktijk mee omgaat is een zorg die wordt overgelaten aan de ondernemingen en sociale partners.

Om die reden hebben we de voorbije maanden met de werkgever ideeën uitgewisseld over ‘hoe het werk kan aangepast worden in functie van een langere loopbaan’. Alhoewel we elkaar kunnen vinden in bepaalde standpunten zijn er ook duidelijke verschillende visies. Voor ons moet in de eerste plaats de werkomgeving en taakinhoud worden aangepast zodat een voltijdse job haalbaar blijft. Dat er in de toekomst wordt onderzocht hoe medewerkers sneller van job kunnen wijzigen is positief maar dan moeten er natuurlijk aangepaste jobs zijn. Dat er meer ruimte zou gecreëerd worden voor deeltijdsen is eveneens positief maar niet iedereen kan deeltijds werken.
Voor ons kan men mensen enkel ‘langer aan het werk te houden’ door de arbeidsduur drastisch te minderen. Voor sommigen klinkt dit naïef en tegen de tijdsgeest… toch is dit erg realistisch en heeft dit vele voordelen. Meer weten? https://www.denktankminerva.be/analyse/2017/2/22/de-kortere-werkweek-contouren-van-een-belangrijk-debat
Want alle goede intenties en maatregelen van tijdskrediet, glijtijd, thuiswerken, enz…. niet iedereen kan hier gebruik van maken.

Ook wat betreft de ‘re-integratie van zieken’ zijn we van mening dat een goede werksfeer het beste vaccin is om gezond te blijven.
En wanneer er iets misloopt of wanneer je uitgekeken bent in je huidige job is je mening geven nog steeds de eerste stap die we iedereen aanraden ;-)