vrijdag 26 oktober 2012
Sluiting Ford Genk

Solidariteitsnota van ABVV BASF


Kameraden,

50 jaar lang hebben vele mannen en vrouwen in deze fabriek in Genk, Ford mee groot gemaakt. Het aantal geproduceerde auto’s is moeilijk te tellen. De gemaakte winsten zijn gigantisch. Ik ben ervan overtuigd dat iedere werknemer zich tenvolle heeft ingezet.  Iedere dag, ieder uur. Ik ben ervan overtuigd dat iedere werknemer tevreden was om hier te werken en vertrouwen had in beleid van de onderneming.  Dit vertrouwen is op een flagrante manier geschonden. De droge melding en de arrogante houding van Stephen Odell bewijzen dit. En in plaats van de oorzaak van deze sluiting bij henzelf te zoeken wijst men naar de economische crisis (waarvan men zegt zelf niets mee te hebben), te hoge loonlasten en naar een regering die te weinig overheidssteun geeft aan de bedrijven. Een onderneming die te weinig wil vernieuwen voert een slecht beleid en heeft, zeker in België, geen toekomst. Vele gewone mensen zijn hier in Ford en in de toeleveringsbedrijven en op vele plaatsen het slachtoffer van.
De toekomst voor Stephen Odell mag er misschien rooskleurig uitzien voor meer dan 10.000 mensen ziet de toekomst er zwart uit. Je werk is voor vele onder ons de enige zekerheid van een goed leven. Om die reden is je werk verliezen een ramp. Een nieuwe job vinden is niet zo eenvoudig. Voor velen zal de armoedegrens dichtbij komen, ook al hebben ze een ander werk. Als afgevaardigde van BASF kan ik zeggen dat deze sluiting hét gespreksonderwerp is op de werkvloer. Het medeleven is groot. Het gevoel van onmacht die een werknemer ervaart tegenover beslissingen van een werkgever die enkel gebaseerd zijn op economische redenen, leeft ook op ons fabriek.
Toch stellen ook wij ons de vraag of we dit alles lijdzaam moeten ondergaan.
Of de overheid niet meer kan doen dan enkel verontwaardigd te zijn.
Of de vakbond niet meer kan doen dan een pamflet schrijven en een actiedag organiseren.
De financiële steun die de overheid jarenlang heeft gegeven aan Ford onder de vorm van subsidie en loonlastverlaging moet één op één terug kunnen gevorderd worden. De site in Genk moet voor een symbolische euro overgenomen worden door de overheid. Vakbonden, overheid en patroonsorganisatie moeten alle mogelijkheden onderzoeken om opnieuw industriële activiteiten te ontwikkelen op deze site. Een gehele of gedeeltelijke participatie van de overheid, zoals in 1991 bij het Nederlandse Nedcar, moet haalbaar zijn. Zolang er geen evenwaardige tewerkstelling kan aangeboden worden mogen de werknemers geen financieel verlies lijden. Dit alles is geen utopisch verhaal, het vraagt enkel wat politieke moed om de  juiste stappen te nemen. Alles moet in het werk gesteld worden om tewerkstelling in de regio te behouden. Er zijn miljarden besteed om de banken te redden. De enkele miljoenen die nodig zijn om mensen opnieuw een goede job te geven zijn voor een overheid een betere investering.

Namens de syndicale afvaardiging.

Ivo Janssen