donderdag 23 oktober 2014

Gelukkig is (was) er nog de index

Als we niet reageren verliest iedereen meer dan 1000 euro per jaar aan koopkracht.
Wat ga jij doen?
Ben jij bereidt om te besparen op voeding of op kledij? Of ga je een doktersbezoek of een dirngende reparatie aan je huis uitstellen? Of schrap je een vakantie of studieuitgaven voor je kinderen?

Wil je dat je koopkracht en dus de index behouden blijft.... staak dan mee op 6 november!!!

woensdag 15 oktober 2014

Actieplan en mobilisatie vakbonden tegen regeringsmaatregelen.

Zonet heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront van ABVV-ACV-ACLVB haar actieplan tegen de regering voor rijken en bazen afgekondigd.
De aanvallen van deze radicaal rechtse regering zijn snoeihard !
Ons antwoord dient doordacht en doeltreffend te zijn !
Daarom zijn volgende beslissingen genomen :


1. Nationale massabetoging te Brussel op
donderdag 6 november
(deelnemers zijn gedekt door een stakingsaanzegging).2. Interprofessionele provinciale 24u-stakingen op :

*
24 november : Antwerpen - Limburg - Luik - Luxemburg

* 1 december : Oost- en West-Vlaanderen - Henegouwen

* 8 december : Waals en Vlaams Brabant3. Nationale algemene 24u-staking op
maandag 15 december

Vanaf heden start de mobilisatie voor de verschillende stappen van het actieplan.
Het is de bedoeling om alle werknemers te informeren en te mobiliseren tegen de sociale horrorcatalogus van deze regering voor rijken en bazen (index, loon, pensioen, sociale zekerheid, openbare diensten, ...).

Volgende week woensdag 22 oktober zal er om 19 u een interprofessionele militantenvergadering doorgaan in het ABVV Ommeganckstraat 47-49 | 2018 Antwerpen waar Rudy De Leeuw de regeringsmaatregelen en de vakbondsstrategie zal toelichten.
Wij roepen al onze leden op deel te nemen aan de 3 actiedagen.
Gelieve je naam door te geven zodat we tijdig de voorziene stakersvergoeding kunnen aanvragen en gelieve STA in te geven als afwezigheidscode.

maandag 13 oktober 2014

Flitsbericht. Aanvragen brugpensioen (SWT), CAO 17 en tijdskrediet.

Rond brugpensioen (SWT) heeft de regering volgende maatregelen opgenomen in het regeerakkoord:

Iedereen die nog wenst gebruik te maken van de huidige regeling moet dringend en vóór 27 oktober zijn aanvraag doen.

Rond tijdskrediet en landingsbaan is het volgende in het regeerakkoord opgenomen:
De tekst is minder duidelijk. Wat bedoeld men met ‘uit doven’? Zijn landingsbanen deeltijds of 4/5 tussen 50 en 54 jaar nog mogelijk? Wordt ‘niet-gemotiveerd tijdskrediet’ geschrapt of wordt enkel de uitkering en de gelijkschakeling voor pensioen geschrapt?


Iedereen die nog wenst gebruik te maken van de huidige regeling raden wij aan om dringend en vóór 31 dec 2014 een aanvraag te doen wanneer je 55 jaar of ouder bent en wenst gebruik te maken van landingsbaan op 55, 56, 57, 58 of 59 jaar. Ook ploegmedewerkers die in het stelsel (4/5) willen stappen vanaf hun 50 jaar moeten dit jaar een aanvraag doen.

Let op !!!
Je moet je aanvraag zelf indienen bij je personeelsdienst en zij moeten voor het verstrijken van de termijn je aanvraag doorsturen.


Uiteraard kun je met informatieve vragen hieromtrent ook steeds bij ons terecht.
Laat je vakbond weten of je naar aanleiding van deze brief een aanvraag hebt ingediend. Zo kunnen wij dit mee opvolgen.

De komende weken zullen we nog uitvoerig informeren over de andere maatregelen van het regeerakkoord die betrekking hebben op je werksituatie.

donderdag 9 oktober 2014