woensdag 18 januari 2012

TDI installatie gaat naar Ludwigshafen.

Op de ondernemingsraad van 17 januari is meegedeeld dat de geplande TDI installatie niet in Antwerpen maar in Ludwigshafen zal gebouwd worden. De preciese reden waarom deze beslissing is genomen kon men niet zeggen. Meestal zijn er verschillende redenen. Algauw wordt de loonkost aangevoerd als 'doorslaggevend argument'. Wij weten wel beter: regelgeving over vergunningen, mobiliteit en, niet te vergeten, subsidies van de overheid (=staatssteun) spelen vaak een grotere rol.
Meer info vind je op intranet van BASF en in de media.
Bijgevoegd: artikel Gazet van Antwerpen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten