vrijdag 4 mei 2012

ABVV lidkaarten: ze zijn er !!!

Na jaren aandringen bij zowat alle regionale en nationale verantwoordelijken van het ABVV is men er nu toch eindelijk in geslaagd om voor alle leden van ABVV opnieuw lidkaarten te maken.
Deze lidkaarten hebben de vorm van een bankkaart. In de toekomst zal het mogelijk zijn om hiermee meer informatie op te vragen op de nationale website van ABVV.
Ze liggen ter beschikking in het syndicaal bureel.
Je kan ze afhalen vanaf volgende maandag tijdens de dag-uren.