woensdag 17 april 2013

Nationale actdiedag ABVV op 25 april.

Op donderdag 25 april organiseert het ABVV een nationale actiedag tegen blinde besparingen en voor economische relance, voor kwaliteitsvolle banen en koopkracht, voor een harmonisering naar boven toe van arbeiders- en bediendestatuut, voor een rechtvaardige fiscaliteit.

Wij roepen de leden en militanten op om deel te nemen aan een militantenconcentratie vanaf 9u45 aan het gebouw van SD Worx, Brouwersvliet 2 te Antwerpen.

Tegen de plannen van de regering om bruto loonsverhogingen de komende jaren te verbieden en voor een gelijkschakeling van het arbeiders- en bediendestatuut naar boven toe.
Tegen elke verdere manipulatie van de automatische indexering van onze lonen en voor rechtvaardige belastingen, ook voor superrijken.
Tegen besparingen op de kap van arbeiders, bedienen, ambtenaren, zieken, gepensioneerden en werklozen en voor waardige werk.
Meer info vind je in bijgevoegde folder.
http://www.abvv.be/web/guest/actions-nl/-/action/1422652/;jsessionid=hk24dli04kx4ivoszatlhaE&p_l_id=10188

Staking

Deze actie is gedekt door een stakingsaanzegging. Concreet betekent dit dat mensen vanaf de nachtshift van woensdag 24 april en alle ploegen en dagdienst van donderdag 25 april die willen deelnemen STA kunnen ingeven in lotus-notes om hun afwezigheid te rechtvaardigen.
Alle deelnemers aan de actie zijn gedekt door een stakingsaanzegging en ontvangen een stakersvergoeding van € 30 en een maaltijdvergoeding van € 10.
Wij vragen uitdrukkelijk om ons te verwittigen indien je wenst deel te nemen
zodat wij deze vergoeding kunnen in orde brengen.
Op dezelfde dag zullen we 's morgens, samen met de ABVV collega's van de Antwerpse chemie en petroleum, een pamflet verdelen aan de poort over de specifieke situatie bij de sectoronderhandelingen. Het is namelijk zo dat Essenscia momenteel weigert om de onderhandelingen voor een nationaal akkoord te starten. Dit zorgt ervoor dat in de bedrijven die een nieuwe CAO moeten afspreken voor 2013 de onderhandelingen nog niet gestart zijn. Ook voor ons heeft het uitstellen van een sector CAO gevolgen. Zo wordt ondermeer een verlenging van de brugpensioenregeling tegengehouden.
Om al deze redenen zijn wij van mening dat deze actiedag (en indien nodig meerdere) gerechtvaardigd is.