dinsdag 6 mei 2014

Logistieke 'dialoog' stand van zaken.

Op woensdag 30 april heeft de werkgever geantwoord op de vragen die wij gesteld hadden.
Je vindt deze via onderstaande link.
Let op: dit is geen letterlijke weergave van de antwoorden maar hoe wij die begrepen hebben.

Uiteraard hebben wij bedenkingen bij bepaalde antwoorden.
Voor ons moeten de planning en de organisatiestructuur wel degelijk als eerste worden verbeterd.
Wij zijn er van overtuigd dat dit een wezenlijke kostenbesparing kan realiseren.
Om die reden zullen wij daarover, ook dankzij informatie die wij van jullie krijgen, concrete voorstellen doen.
Voorstellen tot een verbeterde structuur zullen we, samen met de collega's van de andere vakbonden, brengen op een volgende vergadering.

Wij zijn van mening dat discussies over loonvergelijkingen niet aan de orde zijn.
De doelstelling van de werkgroep 'lagere loonkost en efficiëntere inzet medewerkers' is niet de onze.
Volgens ons kan een efficientere en competitievere logistieke werking enkel wanneer men 'slimmer' gaat werken en niet wanneer men goedkoper gaat werken.
Het is evident dat wij dan ook inzicht krijgen in de kostprijs van de logistiek in de prijs van het eindproduct.

antwoord op onze vragen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten