donderdag 18 juni 2015

Vlottere shiftwissels zijn mogelijk. (voor iedereen!)

Onderstaande communicatie hebben wij op 10/06 gedaan naar onze leden.

Tijdens de besprekingen over 'zelfroosteren' van de voorbije weken hebben wij gevraagd om het voor alle shiftmedewerkers vlotter te maken om van shift te wisselen.
Vermits de werkgever het zelfroosteren zelf heeft voorgesteld en het 'wisselen van shift' eenzelfde principe is, is de werkgever daar onmiddellijk mee akkoord gegaan.

Wij hebben echter de indruk dat dit niet of onvoldoende wordt gecommuniceerd door bedrijfleiding. Nochtans heeft de personeelsdienst alle bedrijfsleiding hiervan op de hoogte gebracht. Omdat wij als ABVV dit een belangrijke afspraak vinden die geldig is voor iedereen brengen wij jullie hiervan op de hoogte zodat je weet waar je recht op hebt.

Het principe is redelijk eenvoudig.
Indien je bv met de late shift staat en je zou graag die avond vrij zijn zonder verlof te nemen dan kun je de vroege of nacht doen.
Dit geldt uiteraard voor alle shiften. Je moet er echter wel rekening mee houden dat je geen twee shiften (bv nacht-vroege) mag doen.
Uiteraard moet je rekening houden met vereiste minimum en kwalitatieve bezetting in je eigen ploeg. Deze moet steeds in alle ploegen gegarandeerd zijn.
Het is uiteraard verstandig om ruim op voorhand je wens kenbaar te maken.

Het is niet de bedoeling dat je zelf op zoek gaat naar iemand van de andere ploeg die jouw shift wil overnemen.
Er moet ook niet persé iemand van een andere ploeg in jouw plaats komen wanneer dit niet nodig.
Het wisselen van shift is niet echt nieuw. Het gebeurt nu reeds.
Op het ene bedrijf gaat dit vlotter dan op het andere maar nu is afgesproken dat dit overal vlot moet kunnen. (rekeninghoudend met de hierboven gestelde voorwaarden)
Het wisselen van rustdagen is eveneens niet toegelaten.

Indien je hier nog vragen over hebt mag je ons steeds contacteren.
Indien je van leidinggevende zou horen dat dit op jouw bedrijf niet wordt toegestaan of indien men bijkomende voorwaarden wil opleggen, gelieve ook dan ons te contactere

Geen opmerkingen:

Een reactie posten