dinsdag 8 november 2011

BUSJE KOMT ZO ..... ????

Enkele maanden geleden is er door de faciliteitencommissie gevraagd een bevraging te organiseren naar alle medewerkers over hun bevindingen over het personeelsvervoer.
De werkgever heeft deze opdracht doorgegeven aan de firma Arcadis.
Nadat deze firma alle resultaten van deze rondvraag had verwerkt heeft zij een ontwerp gemaakt voor een nieuw personeelsvervoersplan. Dit ontwerp is door de werkgever aan ons voorgelegd met de vraag hier opmerkingen op te geven.
Vermits wij zelf, uiteraard, geen goed zicht hebben op alle buslijnen, hebben wij dit ontwerp aan onze leden voorgelegd. Jullie reacties waren massaal en meestal constructief. Wij willen jullie hiervoor uitdrukkelijk bedanken !
Het totale pakket van opmerkingen hebben wij overgemaakt aan de werkgever. De dienst facilities is alle opmerkingen aan het verwerken.

Wij hopen dat een volgend voorstel meer zal beantwoorden aan de realiteit en eveneens zal rekening houden met de wensen van de gebruikers. Een nieuw voorstel zullen wij opnieuw aan jullie voorleggen alvorens goed te keuren.

Wanneer definitieve wijzigingen worden doorgevoerd, is nu nog niet geweten.
Dus... wordt vervolgd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten