dinsdag 29 november 2011

LAATSTE INFO: VAKBONDSBETOGING 2 DECEMBER

1. Nu er een regeringsakkoord is voor het opstellen van een begroting is ook duidelijk welke (a)sociale maatregelen genomen worden. Het ABVV heeft een eerste analyse gemaakt van dit akkoord. Je kan dit hier vinden. Vooral de maatregelen i.v.m. brugpensioen zullen een weerslag hebben op de werknemers van onze site.

2. Wat wanneer je leidinggevende vraagt om niet te staken?
Staken is een recht. Iedereen kan en mag dus deelnemen aan deze betoging op 2 december. (vanaf de nachtshift van donderdag 1 december tot en met de nachtshift van 2 december). Niemand is echter verplicht.
Het is aan de werkgever om de organisatie zo te regelen dat een minimumbezetting kan garandeerd worden.
Meest voor de hand liggend is dat 'werkwilligen' worden ingezet daar waar de minimumbezetting in gevaar komt. Mensen vanuit dagdienst (meestergasten, ed) of bedrijfsleiding kunnen eveneens de minimumbezetting waarborgen. De werkgever kan, op basis van de wet van 19 augustus 1948, de vraag stellen aan minister van tewerkstelling om werknemers 'op te vorderen' indien er gevaar is voor mens en omgeving. In praktijk wil dit zeggen dat je dan een 'opvorderingsbrief' krijgt, waarschijnlijk door de politie afgeleverd. Per opvordering dient gespecifieerd te worden waarom juist die persoon onmisbaar is. Alleen dan moet je komen werken.

3. Hou er vrijdag rekening mee dat er, uitgezonderd NMBS, geen openbaar vervoer zal zijn.

4. We willen eveneens benadrukken dat banaliteiten en overdreven alcoholgebruik ongewenst zijn. We wensen de werknemers van de site op een waardige manier te vertegenwoordigen. Eveneens, in het kader van de veiligheid, vragen we om bommetjes thuis te laten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten