woensdag 21 december 2011

ABVV, ACV en ACLVB dienen stakingsaanzegging in.

Vanaf nu worden alle acties door de vakbond georganiseerd gedekt door een stakingsaanzegging.

De vakbonden van de openbare diensten hebben voor morgen donderdag 22 december in gemeenschappelijk front een intersectorale algemene staking afgekondigd.
Hierdoor zullen grote delen van het openbare leven (trein, tram, bus, haven, onderwijs, …) stil liggen.  De vakbonden van de openbare diensten trekken hiermee de strijd op gang tegen de regeringsmaatregelen die de gevolgen van de bankierscrisis afwentelen op de jongeren, ouderen, vrouwen en uitkeringsgerechtigden.  De vakbonden van de openbare diensten hebben de solidariteit gevraagd van de werknemers in de privé sectoren. 
Wij gaan niet alleen in op deze vraag maar we roepen  jullie actief op om aanstaande donderdag naar het Astridplein (Centraal Station) in Antwerpen te komen voor een manifestatie van de 3 vakbonden (opgelet : er zal geen of weinig openbaar vervoer rijden).  Als werknemers in privé-bedrijven worden wij namelijk ook getroffen door de asociale maatregelen die op een arrogante manier en zonder enig overleg door het parlement worden gejaagd.
Deze actie is, zoals alle syndicale acties tot en met 30 januari, gedekt door een algemene stakingsaanzegging (zie bijlage).  We roepen iedereen op om tegen 11 u naar het Astridplein te komen.
Werknemers die willen deelnemen aan de manifestatie of die uit solidariteit en verontwaardiging willen staken, zijn dus gedekt door een stakingsaanzegging en ontvangen een stakersvergoeding (€ 30).

Wij vragen uitdrukkelijk om ons te verwittigen indien je wenst deel te nemen aan deze betoging.

Opmerking:
Onze collega's van ACV/LBC communiceren mondeling naar hun leden dat 'indien men wenst te staken dit mogelijk is tot en met 30 januari'. Dit is volgens ons een foutieve interpretatie van de stakingsaanzegging. Enkel wanneer er door je vakbond een actie wordt gepland en waarvoor opgeroepen wordt hieraan deel te nemen kan een stakingsdag genomen worden (je krijgt hier dan ook een vergoeding voor). De stakingsaanzegging kan niet gebruikt worden om op individuele basis 'verlof' te nemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten