woensdag 1 februari 2012

Staking 30 januari 2012: succesvolle actie aan BASF.

De stakingsoproep voor de nationale staking van 30 januari is goed opgevolgd. Ongeveer 1/3 van onze leden heeft gestaakt. En zonder de actieve inzet van een aantal leden zou onze sensibiliseringsactie nooit gelukt zijn.
Al wie een beetje de politiek volgt weet heel goed dat de besparingsmaatregelen die reeds door de regering zijn genomen een weerslag zullen hebben op het leven van de velen werkenden en uitkeringsgerechtigden (o.a. (brug)pensioenen, tijdskrediet, zieken, werklozen,...).
Langer werken! Minder pensioen! Striktere regels voor tijdskrediet! Hogere kost voor leningen! ....  deze maatregelen zijn reeds genomen. En dan spreken onze neo-liberale bewindvoerders van Vlaanderen, België en Europa nu reeds over nog meer besparingen, wijzigingen van indexsysteem, bevriezing van de lonen, enz.
Daarmee volgen zij wat de patroonsorganisaties dicteren: optimaliseren van de winsten, afbouw van de overheidsmiddelen.
Kortom: op deze manier glijden we af naar een maatschappij waar steeds meer mensen in de armoede terecht zullen komen, waar welvaart nog enkel mogelijk is voor een zeer kleine groep van mensen.
Neen, zo'n wereld willen wij niet. Daartegen zullen we blijven reageren! Nu, en als het nodig is: morgen opnieuw!


Op 30 januari waren er geen files in België.
Op een normale werkdag staat er zo'n 150 km file.
De kostprijs hiervan is 250 miljoen euro/jaar.
De toename van de file wordt veroorzaakt door de vraag naar meer flexibiliteit op vraag van werkgevers.
Of dacht je dat iemand voor z'n plezier in een file gaat staan?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten