vrijdag 17 februari 2012

Staking Loont ! wat is er gewijzigd aan het regeerakkoord sinds 30 januari?

Er is geen reden om euforisch te doen wanneer je de nieuwe regelingen rond tijdskrediet en (brug)pensioen bekijken. Toch zijn er sinds de nationale actiedag van 30 januari enkele verbeteringen aangebracht.

Bijzonderste verbeteringen zijn:
- landingsbaan vanaf 50 jaar blijft mogelijk voor mensen met een zwaar beroep (bv ploegenarbeid) dat tevens een knelpuntberoep is (bv procesoperator)
- brugpensioen blijft behouden op 58 jaar eveneens voor mensen met een zwaar beroep
- de jaren van brugpensioen blijven gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen

Meer informatie vind je hier.

Zijn deze maatregelen definitief? Heeft de regering onze boodschap nu begrepen? De boodschap die luidt: spreek de grote fortuinen aan, pak de fiscale fraude aan, schaf de notionele intrestaftrek af, investeer in sterke overheidsdiensten i.p.v. ze af te schaffen,.... maar haal het geld niet bij de werknemers!

In vele Europese landen zien we een afbouw van sociale rechten, een afname van de welvaart, een schrijnende toename van de armoede,... dit is en blijft voor ons onaanvaardbaar!!!

Om die reden zullen in alle Europese landen op 29 februari acties gevoerd worden aan de gebouwen van de nationale banken. Ook in Antwerpen zal er dus een militantenconcentratie zijn aan de nationale bank (frankrijklei). Meer informatie hierover volgt nog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten