donderdag 3 april 2014

Logistieke 'dialoog': een eerste reactie.

Gisteren is op een extra ondernemingsraad het resultaat bekendgemaakt van de competiviteitsstudie van de logistieke diensten. Het resultaat laat zich, volgens de directie, in enkele woorden samenvatten: de loonkost is te hoog en er is onvoldoende flexibele inzet van personeel. Ons is, als syndicale vertegenwoordiging, gevraagd de komende maanden deze thematiek verder mee uit te werken. Uiteraard is het afbouwen van loon en werkomstandigheden geen syndicale opdracht. Toch zullen we als ABVV deelnemen aan deze ‘logistieke dialoog’ en wel om volgende redenen:
De gehele studie is vanuit een ‘boekhouders-visie’ bekeken. Vooral het financiële verschil met externe bedrijven is bekeken. Wij bekijken de logistieke diensten als een waardevol deel van de gehele onderneming en zullen het belang van eigen diensten blijven benadrukken. Onze vertrekbasis voor deze gesprekken is de wetgeving rond welzijn, sectorale akkoorden rond loon en arbeidsstelsels en afspraken die de voorbije jaren op de site zijn gemaakt. Onze visie op wetgeving willen we, samen met jullie praktijk-ervaringen van elke dag, inbrengen in het debat om de visie van de werkgever waar nodig bij te sturen of te weerleggen. Wij zullen er alles aan doen om uitbesteding van diensten tegen te gaan maar wensen ook duidelijk te stellen dat flexibiliteit zijn grenzen kent.
We vinden het bijzonder frustrerend nu gedwongen te worden om in te stappen in een scenario van ‘dialoog’ die moet afgerond worden tegen 30 juni omdat wij als ABVV reeds vanaf 2005 aan de directie gevraagd hebben een logistieke dialoog op te starten. Wij waren, en zijn nog steeds, van mening dat een clustering van alle logistieke activiteiten op de site een meerwaarde kan zijn, zowel voor de onderneming als voor de 226 betrokken medewerkers. Helaas vond de directie de tijd ‘niet rijp’ om deze gesprekken eerder te starten. Hierdoor is bijna 10 jaar verloren gegaan! Wij zullen ons dan ook niet laten opjagen om vlug ondoordachte conclusies te trekken of beslissingen te nemen

Tijdens de komende gesprekken zullen dienst per dienst onder de loep genomen worden. We zullen dan ook telkens de betrokken medewerkers van de diensten zo nauw mogelijk betrekken. Jullie visie en ervaring blijft voor ons uiteraard ons uitgangspunt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten