vrijdag 18 april 2014

Eerste vragenlijst aan werkgever ter voorbereiding van logistieke 'dialoog'.

Wij gaan ervanuit dat de huidige situatie van alle logistieke diensten in de competiviteitsstudie tot in detail is bekeken en dat de voor- en nadelen van eventuele wijzigingen eveneens zijn afgewogen. Vandaar dat wij volledige en correcte antwoorden kunnen verwachten op volgende vragen:

1.    Hoeveel bewegingen (aantal camions, treinen, boten, afvullingen) worden momenteel door alle logistieke diensten gelegen op de site uitgevoerd? Met ‘alle diensten’ verstaan wij óók deze van de strategische partners, deze van contractoren en deze van productie. Graag een overzicht van de voorbije jaren en opgedeeld in dagdelen per maand. Enkel hierdoor kunnen we inzicht krijgen in eventuele problemen van wisselende workload en evolutie.
2.    Welke medewerkers zijn vandaag tewerkgesteld in al deze diensten? Aantal FTE’s, leeftijdsstructuur, statuut, looncategorie, shiftstelsel. Gelieve een overzicht te geven van de evolutie van voorbije jaren en eventuele verschillen op maandbasis.
3.    Wij hebben al jaren geleden voorgesteld de mogelijkheid te onderzoeken om alle logistieke diensten onder te brengen in één logistieke afdeling. In hoeverre is dit voorstel mee bekeken in de studie en wat zijn hiervan de besluiten?
4.    Bij een efficiëntieverbetering van logistieke activiteiten gaan we ervanuit dat niet enkel de uitvoerende taken van de werknemers zijn onderzocht maar eveneens de taken van planning en leidinggevenden alsook de inzet van materiaal en installatie. Is dit gebeurd? Welk resultaat?
5.    De voorbije jaren zijn verschillende voorstellen gedaan, zowel door leidinggevenden als door medewerkers, om taken beter te organiseren en te plannen. Graag hiervan een opsomming per dienst. Wat is hiervan gerealiseerd? Om welke reden zijn voorstellen nog niet ingevoerd?
6.    Ook in het kader van Opal zijn vele voorstellen gedaan. In hoeverre zijn deze mee genomen in de studie?
7.    Wat is de exacte meerwaarde van meer flexibele inzet per dienst? Wat zijn negatieve gevolgen? Wat zijn de denkpistes hierin (aantal uren, verschillende uurroosters, uitbreiding takenpakket binnen logistiek, uitbreiding takenpakket buiten logistiek,…)?
8.    Wat zijn de exacte voor- en nadelen van uitbesteding BASF diensten (ervaring, betrokkenheid bij de onderneming, veiligheidshouding,…)? Wat zijn de voor- en nadelen van inbesteding van niet-BASF diensten?
9.    Welk voordeel moet een besparing binnen de logistieke afdelingen hebben op de prijs van het eindproduct?
10.  De productiekosten van een scheikundige onderneming, ook deze van de logistieke afdeling, moeten vergeleken worden met deze van andere scheikundige ondernemingen (en niet met deze van een onderneming die enkel logistieke activiteiten doet). Is deze vergelijking gemaakt? Wat is hiervan het resultaat? 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten