dinsdag 3 mei 2016

Je koopkracht in gevaar.

Zoals beloofd onze laatste inhoudelijke communicatie. Nu over het thema ‘koopkracht’.

Er zijn 3 ‘spelers’ die jouw koopkracht bepalen: de regering, de werkgever en wij, de vakbonden.
Spijtig genoeg is het vooral de regering die de voorbije jaren uw koopkracht inperkt, zelfs verlaagd.
Loonnormen worden bij wet opgelegd. Akkoorden van het nationale overleg tussen werkgevers en vakbonden worden genegeerd wanneer zij niet passen in de ideologie van de regering.

Er zijn genoeg voorbeelden te geven die je koopkracht verminderen: indexsprong, verhoging van BTW op elektriciteit, extra accijnzen op alcohol en suikers, verhoging waterfactuur, de turtel-taks, enz.
Om je een idee te geven hoeveel je nu extra uitgeeft door deze maatregelen kun je onderstaande simulatie doen.

Maar ook de werkgevers zetten een rem op je koopkracht.
Voor elke loonstijging moet zowel nationaal als binnen de onderneming stevig onderhandeld worden. Werkgevers spreken graag over ‘loonlast’. Die loonlast zou in België te hoog zijn om te kunnen concurreren met andere Europese landen. Om die reden vraagt men steeds loonlastverlagingen aan de regering. En die krijgt men dan ook…. en veel!

Vooral grote ondernemingen, zoals de onze; geniet hier het meest van. Niet de bedrijven waar de personeelskost het hoogst is (horeca, schoonmaak, diensterncheques,…) maar vooral bedrijven met ploegenarbeid. Als je denkt dat het verschil tussen jouw nettoloon en het brutoloon naar de overheid gaat dan heb je het mis. Een groot deel (soms zelfs alles) blijft bij de werkgever.
Wil je weten hoeveel precies van jouw loon niet wordt doorgestort naar de overheid kun je een simulatie doen via bijgevoegd excell-bestand.

(Je vult je brutoloon in in het gele vlak en wijzig eventueel je ploegstelsel. In de grafieken is het witte deel dat wat naar de overheid gaat, de gekleurde delen zijn de minderingen die de werkgever niet moet doorstorten.)

Helaas…. moeten we opnieuw vaststellen dat onze ‘collega’s’ van ACLVB verdergaan in hun Amerikaanse stijl van campagne voeren. In hun laatste pamflet, dat zij via mail ook aan velen van jullie hebben gestuurd, schrijven zij, ten onrechte, dat de reactie die we samen met BBTK, ACV en LBC/NVK hebben gegeven een ‘persoonlijke aanval’ is. Om die reden ondernemen zij stappen om ons aan te klagen voor de strafrechtbank. Het is in België nooit eerder voorgevallen dat een vakbond vraagt om collega’s gerechtelijk te laten veroordelen. Zij zien afgevaardigden van andere fracties eerder als ‘te bekampen tegenstanders’ en alle middelen zijn blijkbaar goed.

De verkiezingen starten volgende week. Vergeet je stem niet uit te brengen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten