dinsdag 17 mei 2016

Oproep nationale betoging 24 mei Brussel.

Beste,

Op dinsdag 24 mei is er in Brussel een nationale betoging van de 3 vakbonden. (Een maand later volgt een nationale stakingsdag.)
Waarom opnieuw betogen? Het antwoord is simpel…. de regering neemt alweer enkele maatregelen die de arbeidsomstandigheden zullen verslechteren.
We hebben nochtans al een hele reeks moeten slikken de voorbije 2 jaar: verhoging pensioenleeftijd, uitdoofregelingen van landingsbanen, indexsprong, stijging van de prijzen van basisbehoeften (water, elektriciteit, accijnzen,…). Dit alles terwijl de werkdruk stijgt. En het houdt niet op….
In nieuw aangekondigde maatregelen wil de regering nog meer flexibiliteit doorvoeren.
Drie maatregelen springen hierbij in het oog.
  1. Men wil, vanaf januari 2017, het mogelijk maken om nog extra 100 tot 360 overuren te doen op jaarbasis, dit bovenop de bestaande hoeveelheid toelaatbare overuren. Deze overuren kunnen enkel uitbetaald worden. De werkgever zal ook geen specifieke reden meer moeten geven voor deze uren. Op die manier wordt de ‘normale’ maximale arbeidsduur in België van 38u/week verhoogd naar gemiddeld 45,5u. Nu de koopkracht sterk gedaald is lijkt de mogelijkheid om heel veel overuren te kunnen doen misschien aanlokkelijk maar in feite werkt men dan veel langer gewoon om hetzelfde niveau van inkomen te behouden.
  2. De vaste roosters voor deeltijdsen zullen worden afgeschaft. De werkgever zal enkel verplicht zijn om 24u van tevoren het ‘werkschema’ mee te delen. Nu kiezen mensen vaak voor een deeltijdse job in functie van de gezinssituatie om b.v. op een vaste dag de kinderen op te vangen. Dit alles wordt wel heel moeilijk wanneer men de zekerheid van vaste roosters kwijt is.
  3. Langdurig zieken moeten sneller terug gaan werken. De regering spreekt onomwonden van ‘profiteurs van de sociale zekerheid’. Wie gezond is, sakkert wel eens op een langdurig afwezige collega, tot men zelf in een situatie geraakt waarin men maanden niet kan werken. Het aantal langdurig zieken is met 64% gestegen in 10 jaar. Dit aantal zal nu enkel toenemen door stijgende werkdruk en arbeidsduur verlenging. Iedereen verplichten om ‘minder lang ziek te zijn’ is gemakkelijk gezegd wanneer men zelf geen benul heeft van de werksituatie van velen.
Redenen genoeg dus deel te nemen aan deze nationale betoging in Brussel.
In bijlage vind je een pamflet dat je kan uithangen op de infoborden.

Praktisch:
-       We spreken af om 9uur in het centraal station van Antwerpen. (Treintickets zullen ter plaatse uitgedeeld worden.)
-       Aan deze actie is een stakingsaanzegging verbonden. Je hebt dan ook recht op een stakingsvergoeding van 40 euro, geef tijdig je naam aan ons door.
-       Gelieve ook zo snel mogelijk je directe chef te verwittigen indien je wil deelnemen zodat je bedrijf of dienst hiermee rekening kan houden.
Zowel de mensen die op maandag 23/5 de nachtshift hebben als al wie op 24/5 moet werken kan STA ingeven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten