maandag 28 november 2016

Wat vind jij van de nieuwe functiestructuur?

Op vele bedrijven en diensten heeft de personeelsdienst een nieuwe functiestructuur voorgesteld. Vaak is dit enkel voorgesteld aan ploegleiding of leidinggevenden. De manier waarop men tot die nieuwe structuren komt is voor ons, vakbonden, niet altijd duidelijk en in onze ogen ook niet steeds correct. Om die reden konden wij enkele jaren geleden de visie van de werkgever op 'functieclassificatie' volgen en is de werkgever alleen verdergegaan met de uitwerking van nieuwe functiestructuren. Deze worden dus nu voorgesteld en soms wordt er, volledig per ongeluk uiteraard šŸ˜‰, gezegd dat dit met goedkeuring is van de vakbonden...volledig onterecht dus.
Dat deze nieuwe structuren soms betekent dat looncategorieƫn worden gedevalueerd schiet bij sommigen in het verkeerde keelgat. Terecht! En zij laten het hier niet bij!

Concreet: Acties op het Caprolactambedrijf.
caprolactam in actie
Op dit bedrijf hebben de ploeg­ medewerkers onlangs een nieuw aangepast or­ganigram en dito ploegstructuur gekregen. On­danks het feit dat Berenschot dit bedrijf destijds indeelde bij de meest complexe bedrijven, vin­den de medewerkers dat niet meer terug in de ploegstructuur. Geen G-F en E meer, maar wel 1 F en  2 E's. De medewerkers van C301 hebben hierop ver­ontwaardigd gereageerd en hebben een petitie opgesteld die door quasi elke medewerker on­dertekend werd. Wij hebben als vakbonden de werkgever aangesproken met als doel meer uit­leg te krijgen, maar ook om deze verlonings­structuur terug te laten corrigeren. De werkgever gaat hun voorstel nu nogmaals toelichten aan de ploegleiders om deze alsnog te overtuigen de nieuwe structuur te aanvaarden. De andere ploegmedewerkers voelen zich bij deze gepasseerd en vragen directe betrokkenheid. 
De werkgever zal op donderdag 1 december hierop reageren. 
Wordt vervolgd....een duidelijke boodschap!

Zijn jullie de volgende?
Mogelijk zijn jullie ook aan de beurt om nieuwe ploeg- of dienststructuren te krijgen. Blijf alert! Verwittig ons wanneer gelijkaardige intitiatieven op jullie dienst of bedrijf ter sprake komen!!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten