dinsdag 29 november 2016

Aankoopdienst (SL/A) verdwijnt op BASF : 27 bedienden en 6 kaderleden moeten herplaatst worden…. wie neemt hun werk over ?

Eind juni 2017 zal de aankoopdienst op BASF in zijn huidige vorm verdwenen zijn.
Onder de ronkende project titel ‘Fit for profitable growth’ (klaar voor winstgevende groei) worden wereldwijd een aantal diensten geherorganiseerd waardoor er meer dan 1000 jobs verdwijnen.
Wat BASF Antwerpen betreft wordt enkel de aankoopdienst gereorganiseerd. In de toekomst zullen de meeste aankopen rechtstreeks gebeuren via het ‘shared service center’ in Berlijn. In het verleden heeft BASF al eerder diensten samengevoegd en/of overgebracht naar Berlijn of elders. Zo verloopt de personeelsadministratie nu voornamelijk via het internet (HR-kiosk) naar Berlijn. Ook de alarmcentrale van de interventie maakt een digitale omweg naar Ludwigshafen via het Spider-project. In beide voorbeelden ervaren wij nog heel wat problemen. Efficiëntie verbetering door de directie in Ludwigshafen uitgewerkt blijkt in realiteit niet even functioneel te zijn zoals verwacht. Ook over de herorganisatie van de aankoop-afdeling hebben wij heel wat bedenkingen. Wij zijn er van overtuigd dat alle medewerkers van de aankoopdienst in Antwerpen jarenlang zeer goed gewerkt hebben. De vele vragen en wensen van de verschillende diensten en bedrijven zijn steeds zo snel mogelijk en correct behandeld door onze mensen. Zal al dit werk in de toekomst even vlot door enkele collega’s in Berlijn gedaan worden ? Wij denken dat dit niet mogelijk is. Wij vrezen dat meestergasten, diensthoofden, planners, e.a. zich zullen ergeren aan verkeerde of laattijdige bestellingen vermits zij het in de toekomst allemaal zelf moeten regelen.

Maar helaas…. Het management heeft beslist en 33 mensen moeten op zoek naar een andere job.

Gelukkig heeft de directie van BASF Antwerpen beloofd dat zij voor iedereen een andere betrekking op de site zullen zoeken. Uiteraard is dit goed nieuws en worden mensen niet ontslagen. Toch is het herplaatsen van mensen niet hetzelfde als het herplaatsen van een auto. Mensen hebben verwachtingen, hebben nood aan waardering, aan behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden, aan een toekomst,… om deze redenen zullen wij als vakbond iedereen zogoed mogelijk mee begeleiden. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten