woensdag 1 februari 2017

Leaseplan voor fietsen.

Dat mobiliteit van/naar het werk een belangrijk aspect is dat mensen zorgen baart is een feit.
Dat bleek ook duidelijk uit onze rondvraag van december.

Reden genoeg om dit thema met de werkgever te bespreken om naar oplossingen te zoeken.
Gelukkig is ook de werkgever, zowat als enige op de Scheldelaan, rond deze problematiek bezig.
Ondertussen is er een ‘mobiliteitscommissie’ opgericht waarin we alle mogelijke vervoersmogelijkheden en ideeën bespreken.
Het is uiteraard niet de bedoeling om het huidige personeelsvervoer af te bouwen of te verminderen, wel om meer alternatieven aan te reiken.

Onze rondvraag van december is één van de inspiratiebronnen voor deze commissie.
Vermits uit deze rondvraag bleek dat er een grote interesse bestaat voor de invoering van een fietsleasing-plan hebben we voorbije weken onze leden in de omliggende gemeenten hierover nog specifiek bevraagd. Ook hieruit blijkt dat velen, meer en meer, nadenken om een fiets als alternatief te gebruiken om naar het werk te gaan.We zijn dan ook zeer tevreden dat onze werkgever ‘principieel’ bereid is om een fiscaal geoptimaliseerd leasingplan voor (elektrische) fietsen aan te bieden.
Uiteraard moet alles nog uitgewerkt worden door de werkgever (vastleggen van modaliteiten, contacten leggen bij winkels, leasingmaatschappij, enz) en met de vakbonden besproken worden.
Wel is het de intentie om alles rond te hebben tegen het voorjaar zodat het plan ten laatste in juni kan aangeboden worden.
Daarnaast zal bekeken worden om een fietsingang te voorzien aan de noordkant van de site ter hoogte van Combinant.
We houden je op de hoogte.

Als voorbeeld voor zo’n leasingplan wordt gekeken naar Atlas Copco. Daar is men in april vorig jaar gestart met een leasingplan waar ondertussen bijna 40% van de medewerkers heeft op ingetekend.
Meer info vind je hier:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten