maandag 5 december 2011

Het nieuwe regeerakkoord = meer werken.

Vorige vrijdag hebben we met een opvallend grote vertegenwoordiging van ABVV van onze site deelgenomen aan de betoging tegen het regeerakkoord in Brussel. Dank aan iedereen die is meegegaan.
De wijzigingen rond brugpensioen en tijdskrediet bv zijn immers veel groter dan sommigen misschien denken. Zeker voor ons: de nieuwe maatregelen gaan in bij CAO's die vanaf januari 2012 worden afgesloten. De onze dus!

Wat verandert er binnen enkele weken?
Brugpensioen:
Wordt nu 'werkloosheid met bedrijfstoeslag' genoemd, dit om duidelijk te maken dat men beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt wanneer een passende vacature wordt aangeboden.
- Leeftijd: vanaf 60 jaar (nu 58 jaar)
- Anciënniteit: 40 loopbaanjaren (nu 38 jaar)
- Halftijds brugpensioen: wordt afgeschaft

Tijdskrediet:
Men onderscheidt 2 vormen: gemotiveerd tijdskrediet (nu oa ouderschapsverlof en palliatieve zorgen) en niet-gemotiveerd tijdskrediet.
- Gemotiveerd tijdskrediet: max 3 jaar over het geheel van de loopbaan (ongeacht voltijds of deeltijds)
- Niet-gemotiveerd tijdskrediet: max 1 jaar voltijds equivalent.
                                                1/5 tijdskrediet is afgeschaft
- Tijdskrediet 'einde loopbaan': vanaf 55 jaar (nu 53 jaar) na een loopbaan van 25 jaar

(bovenstaande maatregelen gelden niet voor diegenen die nu reeds in brugpensioen of tijdskrediet zijn.
Het volledige regeerakkoord vind je hier)

Wij beseffen als ABVV dat deze maatregelen voor velen een koude douche zijn.
Wij hebben steeds brugpensioen en tijdskrediet verdedigd als vormen van humanisering van de arbeid.
Deze maatregelen zijn een stap achteruit, ook voor velen binnen de TBE van BASF.....
De sfeer wordt er niet beter op!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten