maandag 2 april 2012

Eurochem officieel van start.


Sinds gisteren, 1 april, zijn de meststofbedrijven op de site officiëel overgenomen door Eurochem.
330 mensen zijn dus nu tewerkgesteld bij een nieuwe werkgever.

Wat betekent dit voor deze mensen?
Deze maandag zal waarschijnlijk in weinig verschillen van vorige maandag, maar blijft dit zo?
UIteraard niet. Het is weinig realistisch te veronderstellen dat Eurochem steeds het beleid van BASF één op één zal blijven volgen.
Toch wil dit niet zeggen dat er op het vlak van personeelsbeleid onmiddellijk veel zal veranderen.
In een overdrachts-CAO die wij vorig jaar hebben afgesloten staat duidelijk dat alle afspraken rond personeel die vandaag van toepassing zijn
en alle nieuwe afspraken die de komende 4 jaar gemaakt worden gelden voor iedere werknemer van de technische bedrijfseenheid (BASF, Styrolution, Solvin en Eurochem).
Wij zullen er op toezien dat dit ook consequent wordt opgevolgd.
Dat neemt niet weg dat indien er zich opportuniteiten zouden voordoen die een verbetering betekenen voor de medewerkers van een bepaalde onderneming, wij deze zullen ondersteunen
en zullen trachten die te doen gelden voor de gehele site.

Laat het dus duidelijk zijn: iedereen zal op ons kunnen blijven rekenen.
Alle afgevaardigden van ABVV blijven aanspreekbaar en zullen iedere vraag van gelijk wie op de site met evenveel ernst trachten te beantwoorden.
Vandaag en morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten