zaterdag 21 april 2012

ACV en ACLVB duelleren naar aanleiding van brief op ondernemingsraad.


Zowel op de website van ACLVB als op deze van ACV kun je lezen dat men het oneens is over een brief die door de secretaris van de ondernemingsraad 'namens alle vakbonden' is gebracht op de laatste ondernemingsraad. Waar gaat het over? En wat vinden wij ervan?

Naar aanleiding van de uitspraken van Dhr Bock (CEO van de BASF Groep) waarin deze mededeelde dat alle medewerkers zouden kunnen delen in de winst van de groep zijn er veel vragen gekomen, ook van onze leden. Eddy Michielsen (secretaris van de OR) heeft in maart aan de directie gevraagd of de werknemers in Antwerpen 'iets' mochten verwachten. Wouter De Geest (voorzitter van de OR) heeft hierop negatief geantwoord. Op de zitting van april heeft Eddy de vraag, in een brief namens alle vakbonden, de vraag herhaald.
Het ware natuurlijk beter geweest om een ontwerp van deze brief eerst te laten lezen door alle werknemersafgevaardigden van de ondernemingsraad in plaats van enkel naar de eigen leden te sturen. Misverstanden en wrevels hadden dan vermeden kunnen worden...

De vraag kan geïnterpreteerd worden als een vraag naar het verloningssysteem zoals gangbaar is in Ludwigshafen. Variabele verloning gekoppeld aan een factor die gebasserd is op de winsten van de groep. (Een factor die absoluut niet transparant is en die jaarlijks zorgt voor grote verschillen en eveneens zorgt voor ongelijke verdeling afhankelijk van de functie.)
Los van deze gangbare verloning in LU, los van de verloning in Antwerpen of elders ... is BASF niet geneigd om 'iets extra' te voorzien voor de 110.000 medewerkers. Dit standpunt is door de voorzitter op de laatste OR herhaald en is meegegeven dat, indien wij onze verloning graag willen koppelen aan de winst van de BASF groep, wij dit bij een volgende CAO onderhandeling kunnen bespreken.
Dit was uiteraard niet de bedoeling van de vraag van de werknemersafgevaardigden.

Als ABVV gaan ook wij niet bedelen naar een 'geschenkje'. Het is de gever die bepaalt wat en wanneer hij iets geeft. Wij hebben wel onze bedenking... 2 jaar op rij superwinsten boeken, uitpakken met stevige dividenden voor de aandeelhouders, maar een appreciatie voor diegenen die zich elke dag inzetten om de productie hoog te houden, die appreciatie kan niet getoond worden?
De 'goodwill' van de werknemers brokkelt langzaam af...

Omdat de 'brief namens alle vakbonden' ook mag gekend zijn door niet-ACV leden kun je deze hier lezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten